FVD-voorman Baudet is geen prolifepoliticus

Maandoverzicht mei 2019
Baudet. beeld ANP, Bart Maat

FVD-leider Baudet stelt moderne verworvenheden zoals abortus, euthanasie en vrouwenemancipatie ter discussie. Tenminste, zo lijkt dat.

Wat heeft Baudet gezegd over vrouwenemancipatie?

In het zomernummer van het Amerikaanse tijdschrift American Affairs Journal schreef Baudet een essay over de conservatieve Franse schrijver Michel Houellebecq. Daarin stelt de FVD’er: „Wat gebeurt er als ze (vrouwen, GV) dertig zijn? Als ze fulltime blijven werken, wordt het vormen van een gezin moeilijk, zo niet onmogelijk. Dit is waarom vrouwen in de westerse wereld steeds minder kinderen krijgen.”

Wat schrijft hij over abortus en euthanasie?

Deze thema’s plaatst hij in het kader van het „moderne individualisme.” Baudet: „Tegenwoordig mag zelfs het nieuwe leven (in de baarmoeder) vernietigd worden zodat de individuele vrijheid niet verstoord wordt. In Nederland wordt zelfmoord gefaciliteerd zodat ook hier geen beperkingen, zoals de plicht om voor je ouders te zorgen, op het individu rusten.”

Hoe zijn de reacties?

De linkse partijen reageren furieus. Minister Van Engelshoven, lid van D66 en verantwoordelijk voor emancipatie, is „ontzet door de domme uitspraken.”

Zijn de uitlatingen van Baudet in lijn met zijn eerdere uitspraken?

Nee. In een debat op hogeschool de Driestar, medio december vorig jaar, plaatste Baudet het FVD-standpunt over abortus in een debat met SGP-voorman Van der Staaij tegenover dat van de SGP door te stellen dat het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw bij Forum boven de beschermwaardigheid van het leven gaat. Verder is FVD volgens de eigen website vóór de mogelijkheid om hulp te bieden bij zelfdoding. Het valt op dat Baudet in het artikel geen voorstellen doet om verworvenheden terug te draaien.

Hoe gaat Forum om met deze dubbelheid?

In de praktijk is de afstand tussen wat Baudet schrijft en wat hij en zijn partij vinden, wat minder groot dan gedacht. Dat bleek ook in het tv-programma Goedemorgen Nederland. Daarin stelde de FVD-voorman dat hij voor handhaving van de keuzevrijheid bij abortus en euthanasie is. Ook vrouwen moeten zich kunnen ontplooien. Baudet wil met zijn essay alleen de vraag stellen of het individualisme en het liberalisme een prijs hebben. Dat is volgens hem een heel normale discussie over de maatschappij. De FVD’er pleit voor meer gemeenschap in de samenleving: „In het dragen van lasten van elkaar, krijgt het leven betekenis.”

Is Baudet een prolifebondgenoot?

Dat lijkt er niet op. Hij is vooral zweverig en komt regelmatig inconsequent over. Het is hem primair om aandacht te doen en enkele dagen voor de Europese verkiezingen mogelijk orthodox-christelijke kiezers naar zich toe te trekken. In het eerste is hij geslaagd, in het tweede waarschijnlijk niet.