EU-hof: strikte voorwaarden aan stikstofbeleid

beeld ANP, Bart Maat

Het Nederlandse stikstofbeleid rond vergunningen voor agrarische bedrijven bij natuurgebieden moet aan strikte voorwaarden voldoen. Zo moeten de gevolgen van het weiden van vee en of het in de bodem brengen van meststoffen wetenschappelijk worden getoetst. Ook moet worden uitgegaan van de huidige, feitelijke situatie en niet het verwachte natuurherstel.

Het Europees Hof van Justitie heeft dat bepaald in twee zaken die Nederlandse milieuorganisaties hadden aangespannen over nieuwe vergunningen voor landbouwbedrijven bij zogeheten Natura 2000-gebieden in Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Die provincies hadden hun bezwaren afgewezen.

De Raad van State had het EU-Hof om advies gevraagd en moet nu invulling geven aan de uitspraak. Die zou kunnen betekenen dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moet worden aangepast. Het PAS is opgezet voor zowel natuurherstel als nieuwe economische activiteiten bij zogeheten Natura 2000-gebieden.

Massink-4-dagkr-AAdviseur Van Westreenen: Laat kabinet stikstofwetgeving snel repareren

Uitbreiding van boerenbedrijven zorgt voor extra stikstof in de omgeving. Daardoor verzuurt de bodem met funeste gevolgen voor bepaalde planten en dieren, terwijl EU-landen kwetsbare natuurgebieden, zoals De Peel, juist moeten beschermen.

De advocaat-generaal van het hof in Luxemburg had afgelopen zomer een scherp advies gegeven. Milieuorganisaties hadden op grond daarvan gehoopt dat het hof het stikstofprogramma onderuit zou halen. Maar zo zwart-wit is de uitspraak niet, aldus een woordvoerder van het hof.

Milieudefensie noemt de uitspraak „goed nieuws voor de natuur en onze gezondheid. Het betekent dat Nederland moet stoppen met het uitstoten van veel te veel stikstof.” Tweede Kamer-lid Laura Bromet van GroenLinks spreekt van een tik op de vingers voor de overheid.

Veel Nederlandse rechtszaken over vergunningen waren stilgelegd in afwachting van de uitspraak. Daar kan de Raad van State , de hoogste bestuursrechter, nu mee aan de slag.