CU’er Segers: Besluit van Van Haga om te blijven ethisch onjuist

ChristenUnie-fractievoorzitter Segers: „De SGP is het meest constructief van alle oppositiepartijen.”  beeld RD, Henk Visscher

Het kabinet-Rutte III is definitief zijn meerderheid in de Tweede Kamer kwijt nu ex-VVD-Kamerlid Van Haga heeft besloten om zijn zetel niet terug te geven aan de VVD, maar als eenpitter verder te gaan. Zes vragen aan de fractievoorzitter van de kleinste coalitiegenoot, ChristenUnievoorman Gert-Jan Segers.

Wat vindt u ervan dat Van Haga zijn zetel niet teruggeeft aan de VVD? Is dat zetelroof?

„Ik vind het besluit van Van Haga politiek-ethisch onjuist. Hij heeft zijn zetel niet zelf verdiend. Hij kwam binnen op de slippen van de lijsttrekker. Maar wat hij doet, is juridisch niet fout. De zetel is niet van de partij, maar van de volksvertegenwoordiger. Het woord zetelroof is te sterk. Het is een kwestie van politiek fatsoen.”

De VVD heeft regelmatig te maken met integriteitsschandalen. Hoe is het om te regeren met de liberalen?

„De VVD hanteert tegenwoordig hoge normen als het gaat om integriteit. En bij overtreding ervan treedt de partij ook op. Dat vind ik positief. Voor het overige werken we binnen de coalitie goed samen met de liberalen.”

De coalitie is nu ook haar meerderheid in de Tweede Kamer kwijt. Hoe moet Rutte III verder?

„Gewoon doorgaan. Dit kabinet heeft een aantal goede besluiten genomen. Ik denk onder meer aan het kinderpardon, het klimaatakkoord en het pensioenakkoord. De coalitie heeft geen meerderheid, maar de oppositie ook niet. De verhouding is 75-75.

Sinds juni dit jaar heeft de coalitie ook geen meerderheid meer in de Eerste Kamer. Dat vraagt extra inzet van de bewindslieden. Die inzet moet nu nog groter zijn. Het biedt mogelijkheden voor de oppositiepartijen.”

U kunt ook de stekker eruit trekken.

„Dat kan, maar daar is geen aanleiding voor. Dat komt pas in beeld als de rode lijnen die we in het regeerakkoord zijn overeengekomen, bijvoorbeeld over de medische ethiek, worden overschreden.”

Wat gaat u doen om meerderheden te verwerven voor omstreden voorstellen?

„Dat is primair een verantwoordelijkheid van de bewindslieden. Uiteraard zoek ik ook het over- leg met mijn collega’s. Dat leidde er bijvoorbeeld toe dat ik samen met PvdA-collega Asscher tijdens de algemene beschouwingen extra geld vroeg voor de bestrijding van mensenhandel.”

Gaat de SGP weer meesturen vanaf de achterbank?

„De achterbank lijkt mij niet de juiste plaats voor de SGP. De staatkundig gereformeerde broeders stellen zich het meest constructief op van alle oppositiepartijen en vormen de eerst aangewezenen als de regering op zoek moet naar extra steun in de Tweede en de Eerste Kamer.”

Van Haga legt zich neer bij royement VVD

ANP-77867181Van Haga blijft in Kamer, regering is meerderheid kwijt

2019-09-25-BIN1-van_haga_voor_binnen-2-FC_webVertrek Van Haga probleem voor coalitie