Commissie: SGP moet werken aan bestuurscultuur

beeld Cees van der Wal

Het is wenselijk dat er binnen de SGP structureel aandacht komt voor de benoemingswijze van bestuurders.

Dat adviseren de deskundigen mr. H. de Hek en mr. A. H. van Wijk in hun vandaag verschenen rapport, getiteld ”Niets dan de waarheid”.

Het SGP-hoofdbestuur nam de beide juristen in de arm na een hoog opgelopen conflict binnen de stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE) van de SGP. Een werknemer van deze stichting diende een klacht in tegen het stichtingsbestuur bij vertrouwenspersoon mr. M. J. W. Hoek van het SGP-hoofdbestuur. Daarin sprak hij onder meer over een werksfeer die intimiderend zou zijn.

PartijdagSGP2019-ceesvdwal_64SGP geeft ontbreken regie toe

Nadat Hoeks rapport was uitgelekt naar De Telegraaf stelden diverse media met verwijzing naar het document dat er sprake zou zijn van wantoestanden binnen de VOE. Zo zou het bestuur geregeld snoepreisjes maken. Ook zouden er subsidiegelden worden verkwist.

De Hek en Van Wijk constateren echter dat van dergelijke taferelen geen sprake is. Maar dat de sfeer en bestuurscultuur binnen de stichting als onveilig konden worden ervaren, achten beiden wel aannemelijk. „Er werd veel van de medewerkers gevraagd en wie daar niet aan voldeed, werd daar op niet mis te verstane wijze op aangesproken”, aldus het rapport.

Over het ontstaan van het conflict vallen volgens De Hek en Van Wijk alle partijen verwijten te maken: zowel het VOE-bestuur als de werknemer, van wie de beide onderzoekers nadrukkelijk stellen dat hij niet als klokkenluider moet worden gezien.

De twee delen stevige tikken uit aan alle betrokkenen. Het VOE-bestuur nam het rapport van de vertrouwenspersoon onvoldoende serieus, het hoofdbestuur van de partij voerde onvoldoende regie en de werknemer deelde vertrouwelijke stukken met derden. Toenmalig partijvoorzitter Zevenbergen handelde op meerdere cruciale momenten „solitair.”

Behalve dat er structurele aandacht moet komen voor het benoemen van bestuurders moet er volgens De Hek van Van Wijk ook een nieuwe structuur worden gevormd voor het internationale vormingswerk van de SGP.

Het rapport bevat diverse voorzetten voor het vernieuwen van de SGP-bestuurscultuur. Zo zouden bestuurders pas mogen worden herbenoemd na functioneringsgesprekken. Nieuwe bestuurders moeten worden gezocht op basis van een vooraf opgesteld profiel.

Vrijdagmorgen presenteerden de onderzoekers hun bevindingen en hun aanbevelingen aan alle betrokkenen op het SGP-partijbureau in Rotterdam. Het hoofdbestuur, de VOE en de medewerker stellen in een gezamenlijke reactie „globaal” kennis te hebben genomen van het rapport en zich nu te richten op de nadere bestudering van de inhoud daarvan. Beide besturen spreken de intentie uit om de conclusies over te nemen en aan de slag te gaan met de aanbevelingen.

ANP-349252984Opgestapte SGP-bestuurders: Partij heeft breder en dieperliggend moreel probleem

ANP-70312317SGP: Twee mediators in VOE-conflict

ANP-70312314SGP heft zelfstandigheid VOE op

2019-07-17-BIN11-SGP-8-FC-V_webVan Voorden (VOE): Lekken is SGP onwaardig

ANP-70312331_webVOE-bestuur binnen SGP wijst kritiek van de hand

SGPcampagneOnvrede in SGP over eigen stichting