Coalitie blijft bij duurdere studielening

Van Engelshoven, beeld ANP, Bas Czerwinski.

Het kabinet houdt vast aan de verhoging van de rente op studieleningen, ondanks pogingen van de oppositie om woensdag in een Kameroverleg minister Van Engelshoven (Onderwijs) op andere gedachten te brengen.

Van Engelshoven benadrukte dat de verhoging de houdbaarheid van het stelsel ten goede komt. Daarbij gaat het om een bescheiden stijging van het maandelijkse aflossingsbedrag, vindt zij. Maar de linkse oppositie ziet in de renteverhoging een nieuwe financiële domper voor studenten, bovenop het leenstelsel dat in 2015 werd ingevoerd.

De oppositie richtte haar pijlen niet alleen op de minister, maar ook op het CDA. Die partij benadrukt nog regelmatig tegen het leenstelsel te zijn, maar verdedigt de renteverhoging wel. Tweede Kamerlid Van der Molen hamerde erop dat de verhoging niet gaat gelden voor mensen die nu al studeren. Hij hoopt ook dat studenten door een hogere rente minder lichtzinnig zullen denken over een studielening.

De positie van het CDA is saillant, omdat de partij intern verdeeld is over de hogere rente. Op een partijcongres vorige maand schaarde een meerderheid zich achter een oproep van de jongerenafdeling om de hogere rente van tafel te krijgen.

Partijleider Buma was niet blij met de oproep. Hij hamerde erop dat als hij op dit punt het regeerakkoord wil openbreken, de coalitiepartners ook met nieuwe eisen zullen komen. Hij legde de uitspraak van zijn partijgenoten naast zich neer en heeft het onderwerp niet ter sprake gebracht in de coalitie, zei hij dinsdag.

Overigens brokkelt de steun voor het leenstelsel in politiek Den Haag merkbaar af. PvdA en GroenLinks, die drie jaar geleden nog voor afschaffing van de gratis basisbeurs stemden, lieten woensdag merken dat de verhoging van de rente op studieleningen ook hun visie op het nieuwe stelsel als zodanig verandert. „Dit kabinet wijzigt de spelregels”, zei GL-Kamerlid Westerveld. „Daar hebben wij nooit voor getekend.”

PVV, SP, DENK en SGP waren altijd al tegen het leenstelsel. Dat geldt ook voor CDA en ChristenUnie. Laatstgenoemden geven er in deze kabinetsperiode toch steun aan vanwege het regeerakkoord.