CDA wil topconferentie over godsdienstvrijheid

beeld ANP, Remko de Waal

Het kabinet moet een ‘Artikel 18 Top’ organiseren over godsdienstvrijheid, waarin de hulp aan vervolgde christenen en het voorkomen van christenvervolging centraal staat.

Daar dringt het CDA woensdag, samen met ChristenUnie en SGP op aan, in schriftelijke Kamervragen aan minister Blok (Buitenlandse Zaken).

Aanleiding is een recent rapport over geloofsvervolging van de Brits-Anglicaanse bisschop en zendeling Philip Mounstephen. Daarin wordt gesteld dat de christenvervolging in sommige regio’s in de wereld gelet op het karakter ervan trekken vertoont van genocide.

Artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gaat over godsdienstvrijheid.

De partijen dringen er verder op aan dat Blok zich in Europa sterk maakt voor een speciale sessie over godsdienstvrijheid door de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. De bijeenkomst zou moeten uitmonden in een gezamenlijke strategie richting landen die religieuze minderheden vervolgen.

Ook vragen ze wanneer Blok de benoeming bekend kan maken van de speciale Nederlandse gezant voor de godsdienstvrijheid. Afgelopen najaar hield CDA’er Van Helvert een pleidooi voor de aanstelling van zo’n functionaris. Een motie van zijn hand daarover kreeg vervolgens steun van een Kamermeerderheid.