CDA wil nieuw elan en hoop uitstralen

CDA-staatssecretaris Mona Keijzer tijdens een verkiezingscampagne. beeld ANP, Remko de Waal

Het CDA zoekt naar een nieuw, fris profiel. Dat valt af te leiden uit een donderdag gepresenteerd discussiestuk, in jargon: een aanzet voor een nieuw CDA-toekomstperspectief, waarover de partij in gesprek wil met leden en belangstellenden.

Het stuk is opgesteld door de commissie Beraad Perspectief 2030 van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA die onder leiding stond van Leonard Geluk, oud-CDA-wethouder in Rotterdam.

De in mei afgezwaaide CDA-voorman Buma somberde in zijn speeches geregeld over een te progressieve, bestuurlijke voorhoede die onvoldoende oog zou hebben voor de noden en zorgen van de gewone man. In vergelijking daarmee is het discussiestuk aanmerkelijk hoopvoller en enthousiaster. Nederland snakt naar meer gemeenschapszin en het CDA gaat daarin voorop, is de teneur.

Met het rapport in de hand wil het CDA onder meer met boeren het gesprek aangaan over een nieuw landbouwbeleid. Inzet van de discussie is om niet langer alle prioriteit bij een zo hoog mogelijke vleesexport te leggen. „Waarden als duurzaamheid en dierenwelzijn en het inkomen van de boeren moeten belangrijker zijn dan de ambitie om de tweede voedselexporteur te willen blijven”, vinden de auteurs.

Concreet stelt het rapport voor dat een deel van de boeren zich voortaan in nieuwe coöperatievormen allen nog gaan richten op de productie en rechtstreekse verkoop aan burgers „voor de lokale markt dichtbij.”

Opvallend is ook de uitbreiding van overheidstaken die het rapport bepleit. Zo zouden er meer sociale voorzieningen moeten komen, moeten werknemers makkelijker zorgverlof kunnen aanvragen zodat ze familieleden kunnen verzorgen en moeten er basisbanen worden ingevoerd die fungeren als „springplank naar een nieuwe loopbaan” voor langdurig werklozen.