Bisschop De Korte op CU-congres: Onze morele boekhouding klopt niet

Bisschop De Korte. beeld ANP

De morele boekhouding van Nederland klopt niet meer. Daarom is er een diepgaande bezinning nodig in politiek en samenleving.

Dat stelde de rooms-katholieke bisschop Gerard de Korte zaterdag tijdens de opening van het ChristenUnie-congres in Zwolle.

Hij mediteerde naar aanleiding van de eerste verzen uit Romeinen 13 over de taak van de overheid.

Immaterieel en materieel heeft Nederland veel opgebouwd. „Dat is reden tot dankbaarheid. Maar die erfenis is kwetsbaar. Hebben we geen steken laten vallen? Er is veel onbehagen en ontevredenheid. Veel mensen zijn doodsbang.”

Het onderwijs en de zorg zijn volgens de bisschop te bedrijfsmatig benaderd. „Het gaat teveel over kosten en baten.” Het moet volgens De Korte meer gaan om de menselijke maat.

De Bossche bisschop vindt dat het Angel-Saksische model (waarin het belang van de aandeelhouder teveel centraal staat) te veel nadruk krijgt. Dat „smerige gezicht van het kapitalisme” leidt tot topbeloningen in sport, amusement en bedrijfsleven. „Groot geld maakt mensen decadent en het vormt een reden tot afgunst.”

In het welvarende Nederland is een onderklasse ontstaan, tiert de drugscriminaliteit, komen er autoritaire leiders op en groeit het aantal boze en onzekere mensen.

De snelle ontkerkelijking doet daar volgens De Korte ook geen goed aan. „Dat heeft tot gevolg dat mensen in tijden van crisis geen grond onder de voeten hebben. Ze worden gemakkelijk speelbal van manipulerende politici.”

De ChristenUnie is volgens de bisschop blijvend geroepen om te zoeken naar het welzijn voor alle burgers in het algemeen en de kwetsbaren in het bijzonder.

66400312Segers wil geen verantwoordelijkheidsvakantie