Belgen vieren jubileum van Albert en Paola

De Belgische koninklijke familie bijeen bij het huwelijksjubileum van koning Albert en koningin Paola. beeld Belgisch hof

Bijna de hele Belgische koninklijke familie kwam bij elkaar om het zestigjarig huwelijk –afgelopen dinsdag– van het gepensioneerde koningspaar te vieren. „Ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft hebben Hunne Majesteiten Koning Albert en Koningin Paola hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen samengebracht”, staat in het onderschrift van de foto die het hof verspreidde.

Alleen kleinzoon prins Joachim, de tweede zoon van prinses Astrid en haar man Lorenz, ontbrak. En hoewel het hof spreekt van achterkleinkinderen, hebben Albert en Paola er voorlopig nog maar één: de 3-jarige Anna Astrid, achterstevoren op de arm van haar vader, prins Amedeo (oudste zoon van Astrid en Lorenz). Hij en zijn vrouw Elisabetta verwachten overigens hun tweede kind.

De foto is nogal uniek: door onderlinge strubbelingen zijn de familieleden niet vaak allemaal bij elkaar. Bij prinses Astrid en prins Laurent kan er ook geen lachje af. Bijzonder is de foto verder omdat Laurent aan de ene kant staat en zijn vrouw Claire helemaal aan de andere kant, terwijl de andere echtparen bij elkaar staan.