Analyse: Rustige koningin maakte zorgvuldige afweging

Abdicatie Beatrix
PvdA-Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester kijkt naar de tv-uitzending van koningin Beatrix waar zij haar aftreden aankondigt. Foto ANP ANP

Koningin Beatrix heeft het grote woord gesproken: Zij treedt af. De koningin sprak rustig. Alleen aan het eind van haar toespraak was wellicht iets van emotie te zien.

De koningin laat veel los. Meer dan 32 jaar zat zij in het hart van de samenleving en de van de regering. Zij lijkt het weloverwogen los te laten.

Twee redenen noemde de koningin als hoofdredenen om terug te treden. Zij wordt donderdag 75 jaar en vanaf later dit jaar viert het Koninkrijk der Nederlanden het 200-jarig bestaan. Het samenvallen van die twee dingen bracht de koningin tot het besluit. Een mooie combinatie van twee grote momenten.

De koningin gaf aan in haar toespraak al enige jaren met de gedachte van terugtreden te lopen. Was dat al voor 2009, toen iedereen dacht dat zij in Apeldoorn het zou bekendmaken. Of was het al eerder, na het overlijden van prins Claus? De koningin noemde haar man nadrukkelijk in de toespraak als haar grote steun.

De koningin genoot van haar werk. Ze trad niet terug omdat het ambt haar te zwaar werd, zei zij. Haar gezondheid speelt ook geen rol. Aan het einde van het staatsbezoek aan Singapore zei koningin Beatrix vorige week nog dat zij zich bewust was van het feit dat het niet vanzelfsprekend is dat het zo goed met haar gaat. Ze vond dat ze bofte met haar goede gezondheid.

Ze wil vooral plaatsmaken voor haar zoon, voor een nieuwe generatie: koning Willem IV en koningin Maxima. Zij heeft het volste vertrouwen in hen.

Ook nu maakte de koningin weer een strikte scheiding tussen ambt en privéleven. De naam van prins Friso viel niet. Haar zorgen liet zij ongenoemd.

Al zullen ze ongetwijfeld in mindere of meerdere mate een rol hebben gespeeld.