Akkoord over cao groothandel groente en fruit

beeld ANP, Jerry Lampen

Organisaties van werkgevers en werknemers hebben dinsdag een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor 15.000 medewerkers in de groothandel in groente en fruit. De vakorganisaties RMU, CNV Vakmensen en FNV Handel leggen het met een positief advies aan de leden voor.

De tweejarige cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2017 en voorziet in een loonstijging van drie maal 1,25 procent. Ook komt er een regeling om de zogeheten duurzame inzetbaarheid van ouderen te vergroten. Vijf jaar voor de AOW-leeftijd mogen werknemers kiezen voor behoud van het huidige leeftijdsverlof en diensttijdverlof of 80 procent gaan werken tegen 92,5 procent van het loon en met behoud van volledige pensioenopbouw.

Verder komt er een proef om vaste medewerkers flexibeler in te zetten door ”slimme” roosters op te stellen, dit binnen de arbeidsvoorwaardelijke kaders van de cao. De toeslagen voor avondwerk en werken op zaterdag en zondag blijven ongewijzigd.

Als er sprake is van gedwongen ontslag zullen scholingskosten die uit het transitiebudget zijn betaald niet te worden verrekend. Verplichte chauffeursopleidingen worden vergoed. De wachtdag bij ziekte komt te vervallen en het derde WW-jaar wordt gerepareerd.

Hoewel de RMU iets meer loonsverhoging had gewenst, is onderhandelaar Chris Baggerman tevreden over het onderhandelingsresultaat. „Hiermee keert de rust terug in de groente- en fruitsector.”