Zorg en onderwijs: aandacht voor personeelstekort

Onderwijsorganisaties willen meer geld om het personeelstekort terug te dringen. beeld ANP, Sem van der Wal

Diverse belangenorganisaties zijn blij dat het kabinet wil blijven investeren. Maar ze plaatsen wel kritische noten bij de uitvoering van de plannen.

De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91 vindt de plannen van het kabinet voor de zorg niet genoeg. De plannen bieden volgens NU’91 geen structurele oplossingen. De organisatie wijst op oplopende personeelstekorten, hoge werkdruk en een salaris dat niet in verhouding tot de zwaarte en de risico’s van het vak. De zorgverzekeraars roepen „een volgend kabinet” op om, samen met de zorgsector, kritisch te kijken naar welke zorg echt nodig is.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) en CNV Onderwijs missen in het kabinetsbeleid structurele oplossingen voor het lerarentekort. De AOb zegt dat het lerarentekort de komende jaren kan oplopen tot 10.000. Er is veel geld nodig om het tekort op te lossen, zegt de AOb.

De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) roept het kabinet op om in te zetten op meer solidariteit, saamhorigheid en sociale cohesie. VGS-bestuurder Pieter Moens: „Werk aan een waardevolle erfenis door nu te investeren in gezinnen en écht werk te maken van ouderbetrokkenheid in het onderwijs.”

Ook de Vereniging tot Bevordering voor Schoolonderwijs op Gereformeerde Grondslag (VBSO) pleit daar voor. Bestuurder A. R. Bronkhorst roept het kabinet op om te erkennen dat scholen op gereformeerde grondslag een zinvolle plaats in de samenleving innemen. Ook moet er aandacht zijn voor kwetsbare kinderen.

Landbouwbranchevereniging LTO Nederland zegt dat de kosten voor boeren en tuinders steeds hoger worden, terwijl prijzen van producten niet meestijgen. LTO vindt dat de overheid investeringen mogelijk moet maken.

Bouwend Nederland is bezorgd over de uitvoering van de steunmaatregelen om de bouw- en de infrasector te helpen. De organisatie wijst er op dat er een verlaging van de verhuurdersheffing nodig is om woningbouwcorporaties in staat te stellen volop bij te dragen aan de bouw van huizen. Ook het uitbreiden van startersleningen is nodig, om een eigen huis sneller bereikbaar te maken.

De Woonbond zegt dat de plannen van het kabinet voor de huursector niet genoeg zijn om de wooncrisis op te heffen. Volgens de organisatie worden een enorme woningnood en torenhoge huurprijzen de grootste erfenis van dit kabinet. Makelaarsvereniging NVM zegt dat 661.500 mensen op zoek zijn naar een woning. De vereniging wil meer woningbouw om huizen weer betaalbaar te maken.

Vakbond CNV vindt het vooral belangrijk dat er aandacht komt van begeleiding van en naar werk. De bond wijst er op dat de werkloosheid naar verwachting zal oplopen tot boven de 500.000. Ook wil de bond meer koopkracht voor senioren en kwetsbare groepen. Zij gaan er nu maximaal 1 procent op vooruit, de helft minder dan werkenden. Het CNV noemt dat erg schamel.

Belangenorganisatie Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) zegt dat de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek leidt tot verbijstering onder zzp’ers. Het PZO vindt dat de regeling belangrijk is voor zzp’ers om buffers op te kunnen bouwen.

De ANWB is blij dat het kabinet versneld wil investeren in wegen, bruggen en tunnels. De 100 miljoen euro die beschikbaar komt voor de veiligheid van de infrastructuur, in het bijzonder de fietspaden, valt goed bij de organisatie. De ANWB wil wel dat particulieren die een elektrische auto willen aanschaffen, de komende jaren kunnen blijven rekenen op een aanschafsubsidie.

VNO-NCW en MKB-Nederland staan positief tegenover de koers van het kabinet om te investeren. Het steun- en herstelpakket, het nieuwe Groeifonds en de nieuwe investeringskorting geven vertrouwen, aldus de ondernemersverenigingen. VNO-NCW zegt dat het belangrijk is dat mensen aan nieuw werk worden geholpen voordat ze werkloos worden.