Water IJsselmeer zakt sneller dan verwacht

AMSTERDAM - Een bord bij het Amsterdam-Rijnkanaal om het langskomende vaarverkeer te attenderen op een door Rijkswaterstaat aangelegd bellenscherm waarmee de verzilting van het water wordt bestreden. ANP ALEXANDER SCHIPPERS

Het waterpeil in het IJsselmeer, het zoetwaterreservoir van Nederland, is in de afgelopen week sneller gezakt dan eerder werd verwacht. Dat komt vooral door verdamping van het oppervlaktewater.

Waterschappen rondom het meer mogen nog steeds IJsselmeerwater gebruiken, maar dat gaat mogelijk veranderen, aldus de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) donderdag. De commissie houdt de toestand van het IJsselmeer, het Markermeer en de Veluwerandmeren scherp in de gaten.

Ondanks de regen houdt de droogte aan. Dat betekent dat waterschappen veel water uit het meer nodig hebben om droogval van watergangen te voorkomen. De waterstand van de IJssel, die water aan de meren levert, wordt niet hoger. De gevolgen van de droogte worden steeds ernstiger. In de Waterwet is vastgelegd dat de veiligheid van de dijken en het voorkomen van onherstelbare natuurschade het belangrijkste zijn in tijden van extreme droogte.

Verzilting

De verzilting in het westen van Nederland neemt ook snel toe door de droogte en de zeer lage waterstand in de grote rivieren. Het Amsterdam-Rijnkanaal krijgt daarom 60 kubieke meter water per seconde extra vanuit de Waal om de verzilting bij Diemen tegen te houden. Ook het rivierwater in de monding van de Hollandsche IJssel wordt snel zouter. Daarom krijgt de Rijn-Maasmonding eveneens extra zoet water.

De scheepvaart heeft volgens een speciaal team van het ministerie van Waterstaat hinder van het aangepaste schutregime dat nodig is om zoet water naar het westen te pompen. Het ministerie overlegt daarover met de binnenvaart. De binnenvaart kan ook al weken minder lading vervoeren door de lage waterstanden. De Rijn bij Lobith voert 910 kubieke meter water per seconde af. Volgens Rijkswaterstaat daalt die afvoer volgende week verder tot mogelijk onder de 800 kubieke meter per seconde. De voorspelde regen in Duitsland en Zwitserland is niet voldoende voor een flinke stijging van het waterpeil in de rivieren.

Ook de Bollenstreek en Greenport Boskoop krijgen steeds meer last van zout water. De diepe ondergrond van de Haarlemmermeer is van nature zilt. Het hoogheemraadschap Rijnland spoelt het zilte water uit de grond door, maar door het watertekort duurt dat nu te lang.

Daarnaast dringt Noordzeewater steeds verder het land in. Het waterschap plaatst een schot in de Leidsevaart bij Heemstede om zout water tegen te houden. Pleziervaart kan vanaf vrijdag niet meer door het water varen. Het zoete water dat Rijnland uit Utrecht krijgt, wordt over een groter gebied verdeeld.

De effecten van de droogte blijven voorlopig nog zichtbaar. Zo is er zeker twee tot drie maanden normaal Nederlands weer met regen voor nodig voordat het water weer op peil is. De regen die deze dagen valt is onvoldoende.