Waarschijnlijk uitstel besluit Veenendaal over koopzondag

beeld ANP

De gemeenteraad van Veenendaal neemt deze maand waarschijnlijk nog geen definitief besluit over het initiatiefvoorstel van de fracties van Lokaal Veenendaal en de PvdA voor winkelopenstelling op zondag.

Er lijkt een raadsmeerderheid te zijn voor een ordevoorstel van de SGP om de behandeling uit te stellen, zo bleek dinsdagavond tijdens een commissievergadering. Het initiatiefvoorstel staat op de agenda van de raadsvergadering van volgende week donderdag. Gezien de zetelverhouding in de raad hangt het van de SP of het CDA af of het een raadsmeerderheid krijgt.

Lokaal Veenendaal en de PvdA stellen voor dat de winkels in het centrum van Veenendaal twaalf keer per kalenderjaar op zondag open kunnen zijn van 13.00 tot 18.00 uur. Voor winkels in de levensmiddelenbranche, bouwmarkten en afhaalzaken zou een algemene vrijstelling op zondag van 13.00 tot 18.00 uur moeten gelden, aldus de twee partijen.

De SGP vindt dat de burgers en de ondernemers van Veenendaal onvoldoende zijn geïnformeerd over de inhoud van het „vergaande” voorstel, dat pas twee weken geleden openbaar werd gemaakt. Fractievoorzitter Both: „Een nieuw aspect is dat wordt voorgesteld dat de supermarkten alle zondagen opengaan, ook in de wijken buiten het centrum. Bewoners boven de supers hebben straks de hele zondagmiddag in- en uitladende mensen voor hun raam.”

Voor een „transparant besluitvormingsproces” wil de SGP dat het voorstel pas wordt behandeld na een dialoogavond waarop een ieder zijn of haar mening kan geven. Lokaal Veenendaal en de PvdA vinden een dergelijke bijeenkomst niet nodig. „De opvattingen over het openstellen van winkels op zondag zijn duidelijk. Een nieuwe inspraakronde geeft daarover geen nieuwe inzichten.”

„Met het initiatiefvoorstel komt er een definitief einde aan de zondagsrust in Veenendaal”, oordeelde woordvoerster Brunekreeft van de ChristenUnie. Zij kondigde aan dat haar fractie mede-indiener van het SGP-voorstel zal zijn. „Vreemd dat er geen formele inspraakavond komt over een voorstel dat maatschappelijk zoveel gevolgen voor Veenendaal heeft.”

De SP besluit in een fractievergadering of ze het ordevoorstel steunt. Het CDA liet weten er ook sympathie voor te hebben. De christendemocraten willen meewerken aan een compromis als „een nieuwe balans tussen voor- en tegenstanders”, maar „stemmen niet zonder meer met het initiatiefvoorstel in”, aldus fractievoorzitter Helsen. „Het kan wel de basis zijn om in gesprek te gaan.” In een aangepast voorstel zouden voor het CDA „aangelegen punten” moeten worden opgenomen als de positie van werknemers en die van winkeliers die hun zaak niet op zondag willen openen maar dat mogelijk onder druk van verhuurders wel doen.

In het eerste uur van de commissievergadering kregen insprekers het woord, onder wie mr. L. Vogelaar van de Nederlandse Vereniging tot Bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging, ds. B. Labee van de gereformeerde gemeente (Adventkerk), een werknemer en enkele ondernemers.

Vogelaar sprak expliciet de SP aan om de zondag te beschermen als „de vrije dag van de werknemers”. De socialisten hechten in het debat over de koopzondag veel waarde aan de visie van het winkelpersoneel. Werknemers zeiden in een enquête zich soms door hun werkgever tot werken op zondag gedwongen te voelen. „Maar bovenal is de zondag de Dag van de Heere’, aldus Vogelaar.

Bestuurder ing. J.J. van Dam van het Ichthus College in Veenendaal vroeg de gemeenteraad kinderen en hun ouders in deze drukke, veeleisende tijd een collectieve dag van rust en ontmoeting te gunnen. Evelyne Smits (16), leerlinge van dezelfde school, benadrukte eveneens de waarde van de zondag als rustdag om God te dienen en als gezamenlijke dag voor het gezin. Bovendien vroeg zij zich af: „Worden straks honderden christelijke jongeren uitgesloten van een baantje als werkgevers kiezen voor anderen die wèl op zondag willen werken?”

Bij de ingekomen stukken voor de raadsvergadering zijn ook zes brieven waarin inwoners van Veenendaal hun principiële bezwaren tegen de koopzondag verwoorden.