Waarom Ikazia Ziekenhuis een gedeeltelijke patiëntenstop invoert

De gedeeltelijke patiëntenstop in het Ikazia Ziekenhuis geldt niet voor mensen die al in het ziekenhuis onder behandeling zijn. Ook minderjarigen, zwangeren, kankerpatiënten en mensen die eerste hulp nodig hebben, mogen bij het ziekenhuis blijven aankloppen. beeld ANP, Lex van Lieshout

Het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis voert vanwege een conflict met verzekeraar VGZ een gedeeltelijke patiëntenstop in. Artsen sturen hun patiënten noodgedwongen naar andere ziekenhuizen.

Wat is er aan de hand?

Door de gedeeltelijke patiëntenstop kunnen mensen die verzekerd zijn bij zorgverzekeraar VGZ niet in het Rotterdamse ziekenhuis terecht. De zorgkosten van deze mensen worden niet langer vergoed. Reden hiervoor is een conflict tussen het Ikazia Ziekenhuis en VGZ.

Hoe werken ziekenhuis en verzekeraar samen?

Elk ziekenhuis sluit contracten af met meerdere verzekeringaars. Er worden jaarlijks afspraken gemaakt over de productie die het ziekenhuis verwacht te leveren – het aantal behandelingen, onderzoeken en diagnostiek. De zorgzekeraars keren op basis van de verwachte productie een bedrag uit. Overstijgt een ziekenhuis het zogenaamde productieplafond, dan keert de verzekeraar het geld dat buiten de afspraken gaat, niet uit. Het ziekenhuis moet de extra kosten die het maakt dan uit eigen zak betalen.

2016-09-24-ppGEZ4-Ikazia1-5-FC_webHet geheim van het Ikazia Ziekenhuis

Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam-Charlois heeft een samenwerkingscontract met zeven verzekeraars. De problemen spelen –voor het tweede jaar op rij– met zorgverzekeraar VGZ. Volgens de verzekeraar levert het ziekenhuis te veel zorg. Vorig jaar overschreed het Ikazia Ziekenhuis ook al het productieplafond. Omdat het toen nog gebonden was aan de zogenaamde doorleverplicht, moest het patiënten blijven behandelen. Dat kostte het ziekenhuis drie miljoen euro. De doorleverplicht is met de nieuwe afspraken van tafel. Zonder patiëntenstop zou het tekort voor het Ikazia Ziekenhuis oplopen tot meer dan vier miljoen euro.

Wat betekent dit voor mensen die verzekerd zijn bij VGZ?

Een groot deel van hen kan voorlopig niet terecht in het Ikazia Ziekenhuis. Dat geldt ook voor mensen die verzekerd zijn bij een van de verzekeringen die onder VGZ vallen, maar opereren onder andere namen (zoals Univé, ZEKUR en Zorgzaam). Deze mensen worden door hun huisarts zoveel mogelijk verwezen naar het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid en het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht.

Geldt dit voor alle mensen die bij VGZ verzekerd zijn?

Nee. Alleen mensen die een dure behandeling nodig hebben, bijvoorbeeld een nieuwe heup, een aortastent of een darmoperatie, kunnen niet in het Ikazia Ziekenhuis terecht. Wie al onder behandeling is, mag blijven. Dat geldt ook voor kinderen tot achttien jaar, zwangere vrouwen, patiënten met kanker en mensen die acute hulp nodig hebben. Ook mensen die een restitutiepolis hebben afgesloten bij VGZ blijven welkom in het Ikazia Ziekenhuis. Op basis van hun verzekering hebben zij altijd recht op vrije artsenkeuze.