Verbreding Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren onzeker

De stikstofuitspraak van de Raad van State treft mogelijk de verbreding van de Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren. Dat meldden Gedeputeerde Staten van Gelderland dinsdag in een brief aan de Provinciale Staten. De brug ligt bij een beschermd natuurgebied.

De Rijnbrug wordt voor 2025 verbreed, zo mogelijk zelfs eerder én sneller, besloten de staten van Gelderland en Utrecht eind vorig jaar. De verbreding moet een einde maken aan de files op en bij de brug.

Voordat met de aanleg kan worden begonnen wordt een milieueffectrapportage uitgevoerd. Als eerste stap daarvoor is nu een ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD) vastgesteld, die de komende weken voor inspraak ter inzage ligt. Volgens dat rapport betekent de verbreding een toename van het verkeer langs het nabijgelegen Natura 2000-deelgebied Uiterwaarden-Nederrijn, en mogelijk extra stikstofuitstoot. Ook moet worden gekeken naar de effecten op andere Natura2000-gebieden zoals het Binnenveld bij Veenendaal en Wageningen. Het is daarom op voorhand niet aan te geven of er wel een vergunning kan worden verleend, schrijven GS.

Provincies gaan weer vergunningen uitgeven voor projecten wanneer kan worden aangetoond dat ze niet leiden tot extra stikstof in kwetsbare natuurgebieden, zeker als ze van nationaal belang zijn. Voor de Rijnbrug gaat dat niet op. Ze is, zo staat in de NRD, vooral van lokaal en regionaal belang als de enige mogelijkheid in de directe omgeving om de Rijn over te steken. Slechts acht tot negen procent van de weggebruikers betreft doorgaand verkeer tussen de snelwegen A12 (Utrecht-Arnhem) en A15 (Tiel-Nijmegen).