Van der Hoeven begrijpt ophef debat niet

Minister Van der Hoeven (Onderwijs) is niet van plan een voorkeur uit te spreken voor een evolutietheorie dan wel het scheppingsverhaal. Beide ontstaanstheoriëen zijn en blijven een onderdeel van de eindtermen biologie, zei de minister dinsdag in de Tweede Kamer.

Van der Hoeven verklaarde weinig te begrijpen van de ophef die in de Kamer is ontstaan over haar voorstel een breed debat te voeren het ontstaan van de wereld. Het Kamerlid Azough (GroenLinks) maakte een vergelijking met scholen in de Amerikaanse staat Kansas waar de evolutietheorie min of meer verdacht wordt gemaakt. Van der Hoeven wilde daar echter niets van weten.

Van der Hoeven zei in de Kamer geen aanhanger te zijn van het idee Intelligent Design (ID), een Amerikaanse stroming die een ‘bewust ontwerp’ vermoedt achter het leven op aarde. Toch veronderstelde Azough dat de bewindsvrouw aan die gedachte even veel waarde hecht als aan de evolutietheorie.

De minister sprak zich daar echter niet over uit. Van der Hoeven wil slechts een debat laten organiseren omdat zij constateert dat het onderwerp sterk leeft. Kamerleden als Azough en Kranneveldt (LPF) lieten weten Intelligent Design nadrukkelijk af te wijzen. Bakker (D66) vroeg of het zo ver zal komen dat godsdienstige opvattingen de inhoud van de biologieles gaan bepalen. Nee, zei de minister. En het verhaal van de kinderen en ooievaar, dat Bakker te berde bracht, klopt evenmin, stelde Van der Hoeven de Kamer gerust.