Urker Jan Meindert Keuter (60): christen én kandidaat voor de PVV

De Urkers van de PVV-lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen. Jan Wakker, Jan Meindert Keuter (m.) en Hendrik Wakker. beeld PVV Flevoland
2

Zijn naam prijkt op plaats vijf van de PVV-kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen in Flevoland. Jan Meindert Keuter (60). „Niet iedereen is er blij mee.”

De PVV heeft op dit moment zes zetels in Provinciale Staten van Flevoland. Dat maakt de kans op een zetel voor Keuter, werkzaam bij Concern voor Werk en lid van de Gereformeerde Gemeente, reëel.

Waarom heeft u zich kandidaat gesteld?

„Vier jaar geleden ben ik al eens benaderd door de partij, of ik op de lijst wilde. Maar de plaatselijke partij Hart voor Urk (een afsplitsing van de SGP, MR) waar ik toen actief voor was, wilde dat niet. Vorig jaar ben ik teruggetreden bij Hart voor Urk. Eind november werd ik gebeld door de PVV Flevoland of ik me kandidaat wilde stellen. We hebben afgesproken dat ik met behoud van eigen identiteit binnen de partij kan functioneren.”

Wat houdt dat in?

„Bij ethische kwesties mag ik mijn eigen standpunt behouden.”

Waarom bent u kandidaat voor de PVV en niet voor een van de christelijke partijen?

„Door die partijen ben ik niet benaderd, door de PVV wel. Ik mis binnen de christelijke partijen de gewone burgers op de lijst. Het zijn elitepartijen geworden. Dat vind ik jammer.”

U bent lid van de gereformeerde gemeente Urk. Kan een christen wel kandidaat staan voor een partij die zich afwijzend opstelt tegenover vluchtelingen?

„Niet iedereen binnen mijn kerkelijke gemeente is er blij mee dat ik kandidaat sta voor een niet-christelijke partij. Ik vind dat we ervoor moeten zorgen dat ons eigen land niet vol raakt. De PVV is vooral bang voor islamisering. De vluchtelingen die naar Nederland komen, zijn niet allemaal christen. Er zijn gematigde moslims, maar de islam is niet gematigd.”

De Bijbel is toch heel duidelijk over naastenliefde en zorg voor de vreemdeling?

„De Bijbel zegt dat we ons moeten bekommeren om mensen die om politieke en geloofsredenen vluchten. De vreemdelingen die in Israël werden opgenomen, namen de cultuur van de Joden over. Dat zie ik niet in Nederland. Asielzoekers houden vast aan de eigen cultuur. Als moslims de overhand krijgen, gaat het niet goed.”

Zou u bij landelijke verkiezingen PVV stemmen?

„Als ik me dan nog steeds met de partij verbonden voel, wel.”

De PVV heeft in veel medisch-ethische kwesties, bijvoorbeeld rondom abortus, een onbijbels standpunt. Heeft u daar moeite mee?

„De PVV is daarin geen drijver, zoals D66. De PVV heeft ook goede dingen: aandacht voor Israël en zorg voor de zwakkeren.”