SGP vaker in college dat koopzondag verruimt

Maandoverzicht juni 2018
beeld ANP, Koen van Weel

Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen zijn er meer SGP-fracties toegetreden tot gemeentebesturen die extra koopzondagen gaan aanwijzen dan in 2014.

Dat blijkt uit een inventarisatie door het Reformatorisch Dagblad. De SGP stapte na 21 maart in vijf gemeenten in een college dat de komende raadsperiode de zondagsopenstelling van winkels verruimt: in Bodegraven-Reeuwijk, Epe, Noord-Beveland, Goes en Veere. Verder voorzag het coalitie-akkoord in Kapelle in extra koopzondagen, voor de kern Wemeldinge, maar toen coalitiepartij VVD een verruiming wilde naar de hele gemeente, gaf de SGP daar haar zetel in het college op.

In Bodegraven-Reeuwijk en Epe is de winkeltijdenverordening tot vrije kwestie verklaard. In het Bodegraafse coalitieakkoord staat dat de zondagsopening beperkt wordt verruimd. In college en raad hebben SGP’ers de vrijheid tegen te stemmen. Epe heeft nog geen concrete plannen. Enkele met de SGP/CU gemaakte procedureafspraken moeten waarborgen dat het verruimen van de openingstijden in de Gelderse plaats binnen de perken blijft.

Onbespreekbaar

In Veere tekende de fractie van SGP/CU met de coalitiepartners VVD en DTV mee voor een ruimere zondagsopening. Afgesproken is dat alle winkels in de kuststrook voortaan elke zondag open mogen. Het binnengebied blijft gevrijwaard van de koopzondag. Vasthouden aan de bestaande situatie was „onbespreekbaar”, zegt SGP-wethouder Schot.

Het gebeurt zelden dat de SGP actief instemt met verruiming. Eerder gebeurde dat alleen in Bodegraven-Reeuwijk, waar in 2014 twee van de drie SGP-raadsleden een collegevoorstel steunden waardoor supermarkten elke zondag open mochten gaan.

In Noord-Beveland en Goes haakte de SGP bij de collegeonderhandelingen aan om er vervolgens mee in te stemmen dat de zondagskwestie buiten het coalitieprogramma zou blijven. In beide gemeenten loodste de oppositie daarop een voorstel voor 52 koopzondagen door de raad; in Goes nog voor het einde van de formatie, in Noord-Beveland erna.

De Noord-Bevelandse SGP-fractievoorzitter Van de Woestijne noemt de door zijn fractie gevolgde route „beter te verdedigen” dan een compromis. „Als je daarover onderhandelt, kom je in een lastige situatie. Hoeveel koopzondagen zijn dan acceptabel?”

Een lid van de SGP/CU-afdeling in Veere heeft inmiddels per brief zijn beklag gedaan over het collegeprogramma bij het landelijk SGP-bestuur. SGP-partijvoorzitter Van Leeuwen wil desgevraagd niet inhoudelijk reageren op lokale afwegingen. Wel geeft hij aan dat het voor de SGP een „aangelegen punt” betreft. „Het hoofdbestuur en het bestuur van de bestuurdersvereniging gaan de genomen besluiten zorgvuldig evalueren om lessen te trekken voor de volgende collegeonderhandelingen.”

Gedragslijn

Van Leeuwen verwijst verder naar zijn beschrijving van de binnen de SGP „breed gedragen gedragslijn” omtrent de koopzondag in De Banier van deze maand. Als het enigszins kan, streeft een SGP’er volgens hem naar minder of helemaal geen koopzondagen. Lukt dat niet, dan aanvaardt hij de bestaande situatie „met pijn in het hart.” Nooit echter werkt hij mee „aan uitbreiding van de zondagsopenstelling.” Tegelijk erkent Van Leeuwen dat er „soms sprake kan zijn van een grijs gebied” en dat „deelname van de SGP aan het dagelijks bestuur van gemeenten soms ook vragen oproept.”

In maart bleek uit een RD-enquête dat bijna de helft van de SGP-raadsleden meer vrijheid wil om los van het partijbestuur afwegingen te kunnen maken met betrekking tot de koopzondag.