„Schrap schepping uit eindtermen biologie”

Het is niet nodig om in de biologielessen aandacht te besteden aan andere ideeën over het ontstaan van het leven dan de evolutietheorie. Zaken zoals schepping en Intelligent Design moeten dan ook uit de eindtermen voor het biologieonderwijs worden geschrapt.

Dat stelde directeur Leen van den Oever van het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) donderdagochtend in het EO-radioprogramma De Ochtenden. Bij het NIBI is het grootste deel van de Nederlandse biologiedocenten aangesloten.

Van den Oever kreeg bijval van voorzitter Rob Tielman van het Landelijk Netwerk Openbaar Onderwijs. „Ik zou het op prijs stellen als er in de eindtermen duidelijker onderscheiden werd tussen geloof en wetenschap.”

Ethicus prof. dr. ir. Henk Jochemsen, directeur van het Lindenboom Instituut, vindt de argumenten van Van den Oever niet overtuigend. „De evolutie gaat eveneens uit van niet-wetenschappelijke vooronderstellingen. Net als het creationisme en Intelligent Design.”

Hij pleit ervoor om in de biologieles de levensbeschouwelijke vooronderstellingen van de verschillende theorieën over het ontstaan van de wereld te laten zien en die te scheiden van de wetenschap die daarop voortbouwt. „Dat levert een zuivere discussie op”, aldus Jochemsen.

Prof. dr. Jan Boersma, bioloog en theoloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is het niet met Jochemsen eens. Hij pleit voor een scheiding van geloof en wetenschap, waarbij het creationisme past binnen het godsdienstonderwijs. „Bied dus niet de schepping als alternatief voor evolutie. Maar interessant is wel binnen de biologielessen te weten welke rol religie speelt in het biologisch functioneren van de mens.”