Scherpenzelers sceptisch over behoud voorzieningen na fusie met Barneveld

De gemeenteraad van Scherpenzeel beslist 9 december over een fusie met buurgemeente Barnveld. beeld RD, Anton Dommerholt

Blijven lokale voorzieningen, zoals zwembad ’t Willaer, wel in stand als Scherpenzeel fuseert met de gemeente Barneveld? Voor veel Scherpenzelers was dat donderdag een brandende vraag op een drukbezochte inwonersavond over de toekomst van hun dorp.

De Gelderse commissaris van de Koning, John Berends, verlangt voor de jaarwisseling een uitspraak van de gemeenteraad van Scherpenzeel over het zelfstandig blijven of samengaan met de grotere buurgemeente Barneveld. Op 9 december beslist de raad, donderdagavond mochten de inwoners hun mening kenbaar maken.

Als instemmend applaus en honend gelach graadmeters waren, dan was daaruit op te maken dat de meeste aanwezigen zelfstandigheid wensen. „Als we worden opgeslokt door Barneveld, wordt Scherpenzeel dan op den duur niet opgeofferd?” verwoordde een van hen. „Worden we niet gedegradeerd tot een voorplaats van Barneveld? Ik ben een beetje bang dat we ons dorpse karakter en onze voorzieningen gaan verliezen en dat de geldkraan wordt dichtgedraaid en het zwembad verdwijnt.”

„Barneveld heeft al gezegd in geval van fusie de onroerendezaakbelasting niet te willen verhogen. Dan zullen er onvermijdelijk voorzieningen in ons dorp sneuvelen, maar daar beslist de raad in Barneveld dan over”, merkte een ander op. „Wij in Scherpenzeel staan erbij en kijken ernaar.”

Het tegengeluid dat onbekend onbemind maakt, kwam vooral van Scherpenzelers die eerder in de gemeente Barneveld woonden. „Mijn man komt uit Kootwijkerbroek, ik uit Voorthuizen”, begon een Scherpenzeelse. Meteen werd er „Import!” geroepen. „Het is goed toeven in de gemeente Barneveld”, ging de vrouw verder. „De negen kernen hebben elk hun eigenheid bewaard. De voorzieningen zijn er goed. Voorthuizen heeft ook een groot zwembad. Waarom zou dat in Scherpenzeel niet kunnen?”

Onvermogen

Het ”minimale ambtenarenapparaat” van Scherpenzeel werd ook besproken. „De organisatie is niet meegegroeid met de nieuwe taken die op de gemeenten afgekomen zijn. Aan de Omgevingswet is nog niet eens begonnen.” Dat is een brevet van onvermogen, oordeelde een Scherpenzeler. „Hoe kan ik erop vertrouwen dat het wel goed komt als we zelfstandig blijven en de juiste beslissingen worden genomen?”

De samenvoeging met de gemeente Barneveld is nog niet van de baan als de gemeenteraad in december voor zelfstandigheid kiest, zo blijkt uit een donderdag openbaar gemaakte brief van de Gedeputeerde Staten (GS) aan burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. „Zonder vertrouwen in een duurzame toekomst van Scherpenzeel is een bestuurlijke fusie op provinciaal initiatief een optie.”

Toekomstvisie

Een Scherpenzeels rapport waarin een stuurgroep van ambtenaren en raadsleden de voor- en nadelen van de twee opties afweegt, geeft soms een vertekend beeld van de werkelijkheid, vinden de GS. „Voorgesteld wordt de vereiste versterking van de gemeente op te lossen met tijdelijk personeel. Dat zorgt volgens ons niet voor een basis die op orde is. Een keuze voor zelfstandigheid moet verder gaan dan alleen het structureel op orde brengen van uw ambtelijke organisatie.”

De GS missen onder meer een visie op regionale samenwerking en op versterking van de bestuurskracht en de strategische kracht van Scherpenzeel. „De invloed van Scherpenzeel is bij de regionale samenwerkingen gering. Het is de vraag waar het dorp Scherpenzeel het beste mee af is. De conclusie dat een kleine gemeente beter in staat is om zaken flexibel en in lokale samenwerking op te pakken, is niet met stelligheid te trekken. We wijzen u hierbij op de manier waarop de gemeente Barneveld samenwerkt met het dorp Voorthuizen.”