Rijnlandroute kan worden aangelegd

DEN HAAG (ANP). De aanleg van de zogeheten Rijnlandroute tussen Katwijk en Leiden kan beginnen. De Raad van State heeft vrijwel alle bezwaren ongegrond verklaard. Daarom kan de provinciale weg nu worden aangelegd. Tegen de uitspraak kunnen mensen niet meer in beroep.

Veel bezwaarmakers twijfelden aan de verkeersprognoses die aan het gekozen tracé ten grondslag liggen. Er zouden ook te weinig alternatieven zijn onderzocht. De Raad van State vindt dat er wel een zorgvuldige afweging is gemaakt en dat de verkeersprognoses een representatief beeld geven van wat er in de toekomst over die provinciale weg gaat rijden.

De Raad van State meent dat het woon- en leefklimaat door de RijnlandRoute „wel in enige mate zal verslechteren”, maar dat een verbeterde verbinding tussen Katwijk en Leiden zwaarder mag wegen. Op detail moeten er wel twee aanpassingen worden gedaan.