RDoutside #46: Wat vinden Barnevelders van het vloekverbod?

RDOutside

Video

In deze nieuwe serie van RDoutside gaan we met de Bijbelse 'Tien Geboden' de straat op. Voor deze derde aflevering is Francina in Barneveld.

Het derde gebod zegt: "Gij zult den naam des HEEREN uws Gods niet ijdel gebruiken...” Wat vinden Barnevelders van het vloekverbod in hun dorp? Kees Hazeleger is gastdocent en werkt bij de Bond tegen vloeken. Francina wil van hem weten hoe je met mensen die vloeken in gesprek kunt gaan.