Provincie en Scherpenzeel spreken vervolggesprek af

Scherpenzeel. beeld RD

Het nieuwe college van Scherpenzeel sprak donderdag voor het eerst met de provincie Gelderland over de toekomst van de gemeente. Volgens gedeputeerde Jan Markink was het „een indringend, maar constructief overleg.” Er wordt een afspraak gemaakt voor een vervolggesprek.

Begin februari geven Gedeputeerde Staten ook een reactie op een deze week verzonden brief waarin het Scherpenzeelse college uiteenzet welke maatregelen het wil nemen om een zelfstandige gemeente te kunnen blijven.

Er wordt 1,6 miljoen euro uitgetrokken voor de verbetering van de ambtelijke organisatie, aldus het college. De bibliotheek in Scherpenzeel wordt omgevormd tot steunpunt, wat een jaarlijkse besparing van minstens een ton moet opleveren. Ook wordt bekeken of de gemeentelijke organisatie kan worden ondergebracht in kulturhus De Breehoek.

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde begin december al met deze aanpak in, toen het een bestuurlijke fusie met Barneveld van de hand wees. De gemeentelijke lasten voor de Scherpenzeelse huishoudens worden met 11 procent verhoogd.

In de brief vraagt het college tijd en bestuurlijke ruimte voor „de benodigde stappen.” Nog voor de zomervakantie zou kunnen worden beoordeeld of „de in gang gezette acties op weg naar een toekomstbestendig zelfstandig Scherpenzeel” voldoende effect sorteren, schrijft het college. „Aandachtspunt blijft de kwetsbaarheid van de kleine organisatie. Dit trachten wij op te lossen door samenwerkingsverbanden met buurgemeenten.”

Gedeputeerde Staten betwijfelen of Scherpenzeel zelfstandig kan blijven. Als het nieuwe college er niet in slaagt de gedeputeerden te overtuigen, neemt de provincie zelf het initiatief voor een fusie met Barneveld.

Scherpenzeel-3-dagkr-AHalf januari keiharde deadline voor Scherpenzeel

College_Scherpenzeel_gevallen,_dec_19_-_Foto_Niek_Stam-3360Provincie blijft bezorgd over toekomst Scherpenzeel

2019-12-06-REG11-Scherpenzeel-3-FC_webMoet Scherpenzeel fuseren met Barneveld?

2019-12-06-REG11-Scherpenzeel-3-FC_webMoet Scherpenzeel fuseren met Barneveld?