Predikanten bezorgd over show medium in Barnevelds theater

beeld ANP

De vijf predikanten van de hervormde gemeente in Barneveld hebben bij het bestuur en de directie van het plaatselijke Schaffelaartheater hun zorgen kenbaar gemaakt over een optreden van het medium Derek Ogilvie komende donderdag in het theater. De paranormaal begaafde Ogilvie is bekend van programma’s bij de televisiezender RTL.

“De Heere God heeft ons in Zijn Woord verboden om contact te (laten) zoeken met de geest van overledenen”, schrijven de dominees in het kerkblad van de hervormde gemeente. “Niet voor niets wordt dit occult, duister genoemd: de vorst van de duisternis probeert hiermee zijn invloed te laten gelden, duivelse machten manifesteren zich. En zelfs als in de show van Ogilvie niet werkelijk contact wordt gezocht met de onzichtbare werkelijkheid, dan nog is dit af te wijzen. Immers, op die manier worden mensen niet geholpen om hun kwetsbaarste gevoelens een plaats te geven, maar juist door bedrog op het verkeerde been gezet.”

“Vanuit het theater is met begrip op onze zorgen gereageerd, al blijft de show doorgaan”, melden de predikanten. Theaterdirecteur Ronald de Wilde heeft hen uitgenodigd voor een gesprek. De organisatie van Ogilvie heeft de theaterzaal gehuurd, aldus De Wilde desgevraagd. “Wij hebben geen invloed op de inhoud van zijn show.”

De Barneveldse voorgangers roepen op tot gebed. “In het bijzonder op de 28e. Als christenen hebben we van Jezus geleerd om in Zijn Naam te bidden: Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze/van het kwaad.”