Petitie tegen verruiming Veerse koopzondag

Een inwoner van het Zeeuwse Serooskerke heeft donderdagavond een petitie online gezet tegen de verruiming van de koopzondag in Veere. De petitie is inmiddels ruim 500 keer ondertekend.

Initiatiefnemer Frans Zwemer uit Serooskerke –een van de dertien Veerse kernen– plaatste donderdag de beweegredenen voor zijn petitie ”Houd de zondag als rustdag in Veere” op de website zondaginveere.nl. De gemeenteraad van Veere stemde op 27 september met een kleine meerderheid voor een verdere verruiming van de winkelopenstelling op zondag. Ook drie van de vier SGP-raadsleden uit de gecombineerde CU-SGP-fractie, coalitiegenoot in de Zeeuwse gemeente, stemden voor.

Volgens Zwemer leek het er in september op dat de beslissing definitief was. „Wij dachten dat het einde verhaal was”, zei hij vrijdag desgevraagd. „Omdat het gaat om een gemeentelijke verordening moet er echter voor de definitieve stemming eerst nog een inspraakronde worden gehouden.”

2018-10-06-BIN1-koopzondag-5-FC_webReconstructie: hoe Zeeuwse SGP’ers voor meer koopzondagen stemden

De informatie bracht Zwemer ertoe een petitie op te stellen. „We hopen dat er een verandering komt. Donderdagavond, net nadat de petitie online was gezet, waren er al zo’n 525 handtekeningen.”

Volgens Zwemer zijn plaatselijke kerken aangeschreven door het Veerse college om ze te informeren over de inspraakronde. „Mijn eigen kerkenraad, van de gereformeerde gemeente van Oostkapelle, heeft aangegeven achter de petitie te staan. Op zondag 4 november willen we handtekeningenlijsten in de kerken leggen.”

De Zeeuw heeft vooral moeite met de opstelling van de CU-SGP-fractie. „Ik ben het er absoluut niet mee eens dat zij voor verruiming hebben gestemd. Ik hoop dat deze petitie aanleiding geeft aan de fractieleden om zich te bezinnen en zich bij de definitieve stemming anders op te stellen.”

CU-SGP-fractievoorzitter Ad Maris laat vrijdag desgevraagd weten de ingediende petitie te zien als „democratie ten top.” De fractie „staat nog steeds achter haar standpunt”, aldus Maris. Of de fractie haar visie wijzigt als gevolg van de inspraakronde kan de fractievoorzitter niet zeggen. „Dat zien we in de komende weken. We zullen wat er gebeurt uiteraard meenemen in onze vergadering. We kunnen er als fractie wel iets van vinden, maar maken ook deel uit van een coalitie.” Maris verwacht dat de verordening op de raadsvergadering van 13 december definitief wordt besproken.