Orde van Advocaten geschokt door liquidatie

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is „zeer geschokt” dat een advocaat in de uitoefening van zijn functie is geliquideerd. „We leven mee met de nabestaanden en volgen het onderzoek op de voet”, zegt een woordvoerder.

Ook de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten is „diep geschokt”. Volgens de vereniging verliest de strafrechtadvocatuur „een goede, bekwame en fijne collega.” „Deze verschrikkelijke daad raakt een van de kernen van de rechtsstaat. Strafrechtadvocaten moeten veilig hun werk kunnen doen”, aldus de organisatie.

De Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) kan de „gruweldaad tegen een mens vanwege zijn functioneren als onderdeel van de rechtsstaat” niet bevatten. „Net als de rest van Nederland heeft de VCAS kennis genomen van het verschrikkelijke nieuws van het gewelddadig overlijden van Derk Wiersum, ons zeer gewaardeerde lid van de vereniging, uitstekend advocaat en fantastisch mens. In gedachten en waar nodig met daden zijn wij bij zijn geliefde vrouw en kinderen”, aldus de vereniging.