Open brief: Adviescommissie moet handvatten geven voor voeren scheppingsdebat

Geloof en wetenschap
beeld Istock

Schepping en/of evolutie? Twee initiatiefnemers pleiten dinsdag in een opiniestuk in deze krant voor een brede commissie die opvoeders kan adviseren. Drie vragen.

Ouders, docenten en ambtsdragers hebben handvatten nodig om op een Bijbelgetrouwe manier met jongeren in gesprek te gaan over schepping en evolutie. Een brede commissie, in te stellen door kerken en scholen, moet daarvoor gaan zorgen, zo vinden drs. W. de Kloe en drs. J. Kloosterman MBA.

Beiden werken in het reformatorisch voortgezet onderwijs; De Kloe als bestuurder, Kloosterman als leidinggevende. De twee haken in op de discussie zoals die onder meer op de opiniepagina’s van deze krant op gang is gekomen na het verschijnen van het boek ”En de aarde bracht voort” van prof. dr. G. van den Brink.

Hun oproep om werk te maken van zo’n commissie gaat later deze week op de post. „Naar de synodes van de tot de gereformeerde gezindte behorende kerkverbanden”, aldus De Kloe die namens beiden het woord voert. „En naar de reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs.”

Richt het initiatief zich op het boek, of op de ontstane discussie?

„In een aantal opiniebijdragen in het RD waarin op het boek wordt gereageerd proeven wij een zekere voorzichtigheid bij de standpuntbepaling. Men weegt de voors en tegens, verkent een aantal mogelijkheden en onmogelijkheden, en daar blijft het helaas bij.

Vooropgesteld, we hebben veel respect voor Van den Brink en zijn motieven, laat dat helder zijn. Tegelijkertijd moeten we constateren dat schepping en evolutie in de gereformeerde gezindte nog niet eerder op zo’n schaal worden verenigd zoals in dit boek gebeurt. Er zijn grenzen overschreden ten aanzien van het Schriftgezag, de historiciteit van Genesis 1 en aangaande het belijden dat alles wat de Schrift zegt, helemaal waar is. We missen een duiding van wat we als mensen vanuit wetenschappelijk onderzoek wel en niet kunnen concluderen met betrekking tot de geweldige complexiteit van de schepping. Vandaar dit initiatief.”

Een brede commissie die advies moet geven aan een kleine tien kerkverbanden en even zoveel scholen; is dat niet te optimistisch?

„Ja. Die formulering neem ik graag over, te optimistisch. Tegelijkertijd zeg ik erbij: dit is wel een zaak die ons als kerken en scholen raakt tot in de kern. Professor Kuitert zei in oktober in het RD: Wie de hoofdstukken Genesis 1 tot en met 3 uit de Bijbel niet langer letterlijk opvat, trekt de eerste steen uit het gebouw van de christelijke leer. Ik ben het niet vaak met Kuitert eens, maar dit zeg ik hem na, zonder Kuitert en Van den Brink verder ook maar op één punt op één lijn te willen stellen.

Het is van wezenlijk belang dat we samen de gelederen sluiten. Er komt in korte tijd een spervuur aan wetenschappelijke argumenten op jongeren af. Wat ze nodig hebben, is een principieel kader om die argumenten op de juiste wijze te kunnen waarderen. Zodat ze vrijmoedig durven zeggen: Hier sta ik, ondanks alle vragen mag ik toch geloven dat het gegaan is zoals de Bijbel zegt.

Ik hoop dan ook dat er een groep mensen komt, wijzer dan Jan en ik, die kan duiden wat je wel en niet met de bestaande, wetenschappelijke kennis kunt zeggen en uitleggen. In gezamenlijkheid, inhoudelijk en in toegankelijke taal.”

Onder de brief staan nu twee namen. Heeft u overwogen het lijstje ondertekenaars groter te maken, of is daar bewust van afgezien?

„We hebben serieus overwogen of de brief bijvoorbeeld namens de gezamenlijke reformatorische kerkgenootschappen of de reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs had kunnen worden verstuurd. Op de grens van de vakantie en de start van het nieuwe schooljaar bleek het echter niet mogelijk om op korte termijn voor ons initiatief draagvlak te vinden bij alle schoolbestuurders. Omdat de discussie al even loopt en de verwarring er niet minder op wordt, én omdat het voor ons beiden een aangelegen zaak is, hebben we ervoor gekozen het op deze manier te doen.”

Lees meer over dit onderwerp in ons thema Geloof & wetenschap.