Nieuwenhuis naar Waddinxveen: Burgervader van een sociaal dorp in hartje Randstad

Evert Jan Nieuwenhuis wordt, als het aan de gemeenteraad van Waddinxveen ligt, de nieuwe burgemeester. beeld ANP
2

„Midden in de Randstad en toch prettig dorps.” Het karakter van Waddinxveen spreekt de nieuwe burgemeester aan. Per 6 november begint drs. E. J. Nieuwenhuis, SGP-wethouder in Lisse, te „ontwethouderen.”

Ontwethouderen, zo noemde zijn eigen burgemeester het, en ze zei erbij dat het wel een omschakeling zou zijn. „Politici zijn gewend overal iets van te vinden. Als burgemeester heb je de taak er voor de hele bevolking te zijn en het publieke debat te organiseren”, zegt Nieuwenhuis (40).

Dat gaat hij graag doen. „De wens burgemeester te worden, leeft al jaren. Mijn vader was algemeen secretaris van de SGP en twaalf jaar fractieleider in Haarlemmermeer. Van de zeven kinderen ben ik de enige die zijn liefde voor de politiek overnam.”

Daar kwam Nieuwenhuis niet direct terecht. Aan Driestar Hogeschool volgde hij eerst de pabo en behaalde hij daarna tweede- en eerstegraadsbevoegdheden geschiedenis. Vanaf 1998 stond hij in Lisse voor de klas, op basisschool De Akker; anderhalf jaar later was hij er adjunct-directeur.

Directeur werd hij in 2006; op twee scholen tegelijk, in Leiderdorp en Alphen aan den Rijn. Dat dacht hij vanaf 2014 te kunnen combineren met het raadslidmaatschap in Lisse voor SGP/ChristenUnie, direct als voorzitter van de tweemansfractie. „We kwamen echter voor het eerst in het college terecht.” Nieuwenhuis werd wethouder, voltijds, met in zijn portefeuille onder meer financiën, volkshuisvesting en openbare werken.

Naar de kerk

Maar het burgemeestersambt trok. „De profielschets van de Waddinxveense gemeenteraad sprak me aan. En het dorp ook; we zijn er meermalen gaan kijken. Deel van de Randstad en toch een dorpse sfeer, dat herkenden we uit Lisse. Er is in Waddinxveen veel sociale cohesie. Dat is iets om te koesteren in deze tijd. Door het wegvallen van sociale verbanden is er al zoveel eenzaamheid in de samenleving.”

Verschillen zijn er ook. „Lisse is grotendeels seculier. SGP/Chris- tenUnie was er meestal de kleins-te fractie, momenteel de een na kleinste. In Waddinxveen gaan veel inwoners naar de kerk. PCW –de combinatie van SGP, CU en Hervormde Kiesvereniging– vormt met zes zetels de grootste fractie. Het leken bij de laatste verkiezingen zelfs zeven zetels te worden, maar dat viel bij een hertelling anders uit.”

Wat Nieuwenhuis sterk aansprak, is de wens van bevolking –tijdens een peiling– en politiek –in een raadsbesluit– om zelfstandig te blijven. „Met 27.000 inwoners kan dat ook; het is een prachtige omvang. Het komt er dan wel op aan je zaken goed op orde te hebben en met anderen samen te werken als dat nodig is. Daar hoop ik veel aandacht aan te geven: een goede ambtelijke organisatie, een krachtig bestuur en –dat blijkt best een zoektocht– de juiste samenwerkingsverbanden.”

Kameleontisch

In Waddinxveen wacht geen ambtswoning op de nieuwe burgervader met zijn vrouw, dochter en zoon. „Maar we gaan graag zo gauw mogelijk naar onze nieuwe woonplaats toe.”

Nieuwenhuis is sinds 2013 bestuurslid van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten. De Gomarusscholengemeenschap in Gorinchem verwelkomde hem als lid van de raad van toezicht. En tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen kwam de Lisser wethouder op plaats 10 van de SGP-lijst terecht.

Op zijn Twitteraccount toont Nieuwenhuis het boeket waarmee een delegatie van de gemeente Waddinxveen donderdagavond op de stoep stond: uit 38 kandidaten was de Lisser wethouder gekozen voor de voordracht tot burgemeester. „Kameleontisch”, noemt hij zijn nieuwe ambt: „Dienstbaar zijn aan de samenleving; tegelijk een leidende rol hebben. Strategisch bezig zijn in de regio; tegelijk dicht bij de mensen staan.”

ANP-49244637Evert Jan Nieuwenhuis (SGP) voorgedragen als nieuwe burgemeester Waddinxveen