Nieuw rekenmodel ter voorkoming van wateroverlast

HAVELTE - Een nieuw rekenmodel moet in de toekomst verdroging en wateroverlast in Noord-Nederland door onder meer woningbouw voorkomen.

Zes waterschappen, twee waterbedrijven, drie gemeenten, de Dienst Landelijk Gebied, TNO en de provincies Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen hebben met het model de grondwaterstand in kaart gebracht.

Volgens de instellingen is hiermee meteen te zien wat de effecten zijn van bijvoorbeeld de bouw van een woonwijk op de grondwaterstand. Veel stedelijke gebieden kampen nu met grondwateroverlast, terwijl juist van oudsher natte natuurgebieden met waardevolle natuur verdroogd zijn, meldde waterschap Groot Salland donderdag.

„Met de aanleg van een wijk zijn veel belangen gemoeid. In dit model kun je snel de voor- en nadelen afwegen van de maatregelen die genomen moeten worden om wateroverlast te voorkomen”, zei W. Meuleman van het waterschap.

Goed grondwaterbeheer is steeds belangrijker vanwege de toenemende kans op watertekort en -overlast en vanwege de voortdurende uitbreiding van bebouwing. Het rekenmodel wordt mogelijk ook elders in Nederland ingevoerd.