Niemand alleen; hulp is dichtbij

Corona
Jurjen de Groot, directeur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. beeld Xander de Rooij

Hulp nodig. Maar waar krijg je die als je het huis niet meer uit kunt, of durft, of als de hulp die je kreeg wegvalt? De website nietalleen.nl brengt hulpvragers en -aanbieders bij elkaar.

In een paar dagen tijd heeft een groot aantal kerken en christelijke hulporganisaties zich aangesloten bij het initiatief dat deze woensdag van start ging. „Wij laten mensen niet alleen!” is hun boodschap in een samenleving waarin weinig meer normaal verloopt nu het coronavirus de overheid tot ingrijpende maatregelen drong.

Versnippering

„Afgelopen weekend waren er veel berichten over kerken die dicht moesten of de diensten op een andere wijze moesten vormgeven”, zegt Jurjen de Groot, algemeen directeur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie. „Tegelijk zagen we ook veel mooie initiatieven ontstaan. Er gebeurde veel, maar het was erg versnipperd. Het leek ons goed dat te gaan coördineren.”

Hulpaanbieders kunnen zich nu registreren op de website. „Tal van kerken doen mee. Plaatselijke diaconieën, maar ook Stichting Present, voedselbanken, schuldhulpmaatjes, Stichting HiP, Tot Heil des Volks, Agapè, Tear. Studentenorganisaties melden zich omdat veel jongeren die thuis zitten graag iets voor een ander willen doen. ChristenUnie, SGP en EO ondersteunen het initiatief.”

Door het invullen van een postcode op de website komen hulpvragers snel bij iemand in hun eigen omgeving terecht. Voor mensen zonder internet wordt het telefoonnummer 0800-1322 geopend, dat dagelijks tot 21.00 uur bereikbaar is.

Een belangrijke doelgroep zijn ouderen. „We hebben met minister Grapperhaus overlegd; hij wees op de kwetsbaarheid van deze groep. Veel ouderen doen er verstandig aan binnen te blijven. Maar hun medicijnen moeten wel worden opgehaald bij de apotheek, en hun hond moet worden uitgelaten. Dat kunnen vrijwilligers doen.”

Eenzaam

Veel ouderen zijn alleen, en bang”, zegt De Groot. „Dan kan het opluchten als er iemand beschikbaar is om een praatje met hen te maken. Mensen die niet bij een kerk horen en erg eenzaam zijn, kunnen we in contact brengen met een predikant die tijd voor hen neemt. Net als in het reguliere pastoraat geldt dat er wel grenzen aan de hulp zijn: we houden ons strikt aan de RIVM-richtlijnen, en bij ernstiger klachten verwijzen we door naar artsen of andere hulpverleners.”

De opbouw van de website is nog maar net begonnen. „De epidemie gaat echter wel even duren. Virologen wijzen erop dat de piek nog moet komen. Tegen die tijd hopen we het hulpaanbod volledig op een rij te hebben.”

Hulpbetoon is een belangrijke taak van de kerk, zegt De Groot. „We zijn geroepen Jezus Christus te volgen, ook in moeilijke tijden. Als christenen kunnen we zo ons licht in de samenleving laten schijnen. Het komt mooi uit dat de website woensdag juist op de nationale dag van gebed wordt gelanceerd. Laten we zichtbaar zijn en onze roeping serieus nemen.”