Meer mensen willen pabo gaan doen

Meer mensen zijn van plan om leraar in het basisonderwijs te worden. Het aantal vooraanmeldingen voor de pabo’s ligt ongeveer 11 procent hoger dan vorig jaar. Hoeveel mensen zich uiteindelijk inschrijven, moet de komende tijd blijken.

De toename kan deels te maken hebben met de corona-uitbraak en het stilleggen van het onderwijs, maar zal waarschijnlijk vooral komen door de goede kansen op een baan en door de aandacht die er voor het beroep van leerkracht is geweest, zegt de Vereniging Hogescholen na een bericht van de NOS. Ook in de voorgaande jaren steeg het aantal vooraanmeldingen.

De pabo’s kregen in totaal 9561 vooraanmeldingen. Dat zijn er ruim negenhonderd meer dan vorig jaar, een toename van 10,5 procent. Vooral de deeltijd-pabo is in trek, het aantal vooraanmeldingen daar steeg met 18,6 procent.

Volgens de Vereniging Hogescholen schrijven sommige studenten zich voor meerdere opleidingen in. Het kan dus zijn dat ze uiteindelijk voor een andere studie kiezen en niet de lerarenopleiding doen. Bovendien moeten de aanmelders een toelatingstoets doen voor de pabo. Door de coronacrisis loopt die wel wat vertraging op. Wie tijdens de zomer niet genoeg kans heeft gehad om een toelatingstoets te doen, kan voorwaardelijk worden toegelaten tot de pabo. Voor december moeten ze de toets alsnog gehaald hebben, anders moeten ze stoppen met de opleiding.