Leerachterstand valt mee; zorg over personeelstekort

Onderwijs
Thuisonderwijs heeft over het algemeen niet gezorgd voor grote leerachterstanden. beeld ANP, Bart Maat

Basisschoolleerlingen hebben over het algemeen geen grote leerachterstand opgelopen tijdens de periode van thuisonderwijs. Wel maken schoolleiders zich zorgen over de personele bezetting.

Het merendeel van de leerlingen loopt qua lesstof goed op schema, zo blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder duizend schooldirecteuren. Slechts 10 procent van de respondenten ziet „behoorlijke” leerachterstanden.

Ook Greetje Hoevenaren, waarnemend schoolleider op de basisschool Juliana van Stolberg in Poederoijen, ziet geen grote problemen wat betreft de voortgang van de leerlingen. „De kinderen hebben hun huiswerk goed bijgehouden en de ouders hebben het thuisonderwijs goed opgepakt. Dat zorgt ervoor dat de achterstanden meevallen.”

Toch heeft ze over sommige leerlingen wel wat zorgen. „De kinderen die al kwetsbaar waren, bijvoorbeeld omdat Nederlands niet hun moedertaal is of omdat ze remedial teaching kregen, lopen wel wat achter. Die leerlingen zullen we extra begeleiden.”

Ook Neely Anne de Ronde, lector inclusieve klassen bij Driestar educatief, ziet dat scholen veel gedaan hebben om het onderwijs te laten doorgaan. „Uit onderzoek weten we ook wel dat leerachterstanden die kinderen in crisisperiodes oplopen, relatief snel weggewerkt kunnen worden.”

De Ronde zet wel wat kanttekeningen bij de AVS-peiling. „De scholen zijn nog maar twee weken open. Ik denk wel dat er meer tijd nodig is om een gefundeerd oordeel te kunnen vellen over al dan niet opgelopen achterstanden en dat scholen zich allereerst moeten focussen op het welbevinden van kinderen.”

Uit de AVS-peiling blijkt dat schoolleiders zich zorgen maken over de personele bezetting. Naast het normale lerarentekort zijn er namelijk ook leerkrachten vanwege het risico op corona afwezig.

Ook op de Poederoijense basisschool is de uitval hoger dan normaal. „De periode na 8 juni, wanneer de scholen weer helemaal open gaan, zie ik dan ook met wat zorg tegemoet”, aldus Hoevenaren. „We hebben een invalpool, maar het zal misschien best lastig worden voor elke klas een leerkracht te krijgen.”

De Ronde herkent en begrijpt de zorgen over de personele bezetting. „Aan de andere kant zie ik ook dat scholen door de coronacrisis creatiever en flexibeler omgaan met problemen. Ik verwacht dat de meeste scholen hier ook wel een oplossing voor vinden, al zal dat niet altijd lukken.”