Kwart Nederlanders wil organen doneren

Orgaandonatie
beeld ANP ANP

DEN HAAG. Bijna een kwart van de Nederlanders geeft toestemming voor het gebruik van organen of weefsels na het overlijden. In 2015 stonden ongeveer 2 miljoen vrouwen als donor geregistreerd en bijna 1,6 miljoen mannen, een kleine stijging vergeleken met het jaar daarvoor. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte deze cijfers dinsdagochtend bekend.

Een klein deel van de Nederlanders laat de beslissing voor donatie over aan de nabestaanden, 11 procent geeft hiervoor geen toestemming. Volgens het CBS staat 40 procent van de bevolking van twaalf jaar en ouder ingeschreven in het donorregister.

Naarmate mensen ouder worden, neemt de bereidheid om organen en weefsels af te staan toe – tot de leeftijd van 65 jaar. Onder ouderen neemt het aandeel Nederlanders dat toestemming geeft weer af.

Van de 12- tot 25-jarigen heeft 17 procent zich ingeschreven en geeft 12 procent toestemming voor orgaandonatie. In de leeftijdsgroep van 45 tot 65 jaar is dat respectievelijk 48 en 30 procent. Onder de 85-plussers is bijna 40 procent ingeschreven, slechts een klein deel daarvan stelt de organen ter beschikking. Volgens de Nederlandse Transplantatie Stichting staan er ongeveer duizend mensen op de wachtlijst voor een orgaan.