Kerkdienst tot 1 juni afgeschaald tot kleinst mogelijke eenheid

Kerk en corona
Minister Grapperhaus en minister De Jonge. beeld ANP

Kerkdiensten kunnen tot 1 juni alleen nog in de kleinst mogelijke eenheid worden gehouden, dus waarschijnlijk alleen nog met een predikant en een enkel kerkenraadslid. De rest van de gemeente zal de dienst via audiovisuele middelen moeten volgen.

Dat is het gevolg van de aangescherpte maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie die het kabinet maandagavond afkondigde. „Tot 1 juni zijn alle samenkomsten en evenementen verboden”, zei minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Die verordening zal door de overheid ook gehandhaafd worden middels boetes.

Daarmee vervalt de mogelijkheid dat kleine kerken op zondag nog gewoon bijeen komen, mits het minder dan honderd kerkgangers betreft. Ook vervalt de werkwijze van grotere gemeenten, die uit hun ledenbestand soms een selectie maakten (op grond van postcode of alfabet) en zorgden dat er op die wijze nooit meer dan honderd mensen in de kerk zaten.

Tot 1 juni, dus ook op de christelijke feestdagen Goede Vrijdag en Pasen, kunnen kerkdiensten alleen in de kleinst mogelijk eenheid worden belegd, dus waarschijnlijk alleen met predikant, ouderling en eventueel een diaken. Gewone kerkleden kunnen die diensten dan alleen nog via audiovisuele middelen volgen.

SGP-senator Schalk, die diverse malen met Grapperhaus over de positie van kerken heeft overlegd: „Ik heb er steeds op gehamerd dat dát, het in de kerk bijeenkomen van een predikant en één of enkele kerkenraadsleden, tenminste mogelijk zou moeten blijven. En zoals ik de nieuwe bepalingen lees, blijft die mogelijkheid gelukkig bestaan.”

De tweet kan niet getoond worden, omdat Twitter cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta doelgroepgerichte cookies toe om de tweet te tonen en ververs dan de pagina.

Begrafenissen

Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering. Het ministerie van Veiligheid en Justitie meldt op zijn website dat deze bijeenkomsten doorgang mogen vinden, mits daarbij maximaal dertig personen aanwezig zijn, waarbij eenieder 1,5 meter afstand moet kunnen houden. In het rijtje van uitzonderingen noemt het departement ook „een doop of Bar Mitswa.”

De norm voor burgers om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden, gaat nog strenger worden gehandhaafd, maakte het kabinet maandagavond bekend. Groepen van drie of meer personen die zich er niet aan houden kunnen worden beboet. Per persoon kan de boete oplopen tot 300 à 400 euro. Er geldt een uitzondering voor groepen die onderling een huishouden vormen.

Andere maatregelen gaan over de zogeheten thuisquarantaine voor zieke personen. De nieuwe regel is nu dat het hele gezin thuis moet blijven, zodra één gezinslid koorts heeft. Dit geldt alleen niet voor burgers in de zogeheten cruciale beroepen.

Tenslotte kunnen burgemeesters met ingang van deze avond gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken.