Kandidaat-gedeputeerde Sytse de Jong: Als christen actief in Forum

De oud-SGP-wethouder van Staphorst, Sytse de Jong.  beeld Jaco Hoeve

Sytse de Jong, oud-SGP-wethouder van Staphorst, staat kandidaat als gedeputeerde voor de provincie Overijssel. Niet als SGP’er, maar als lid van Forum voor Democratie. „Gods leiding”, zo stelt De Jong.

Volgende week gaan de onderhandelingen voor een nieuw coalitieakkoord voor Overijssel van start. De Jong is een van de FVD-onderhandelaars.

Is de SGP niet goed genoeg meer?

„Die vraag heeft een negatieve ondertoon. In mijn leven zijn de zaken gelopen zoals ze zijn gelopen. Centraal stond het dienen van de samenleving. Ik heb met veel plezier mijn werk gedaan als SGP-wethouder en als journalist bij het Reformatorisch Dagblad. Maar er gingen deuren dicht bij de SGP en de Heere opende andere wegen.”

Bent u nog lid van de SGP?

„Nee.”

Wanneer hebt u uw lidmaatschap opgezegd?

„Dat houd ik voor mezelf.”

Hoe kwam u terecht bij FVD?

„Onze wegen kruisten elkaar. Heel wezenlijk voor FVD is het thema vertrouwen en verantwoordelijkheid. Dat spreekt mij aan. Forum heeft ook dringend behoefte aan mensen met bestuurlijke ervaring.”

U spreekt over goddelijke leiding. Kunt u daar wat meer over vertellen?

„Dat is iets heel persoonlijks. Dit is mijn weg. Ik kan struikelen, maar mijn Leidsman wankelt niet. Christenen zitten niet alleen bij christelijke partijen. Ik hoop christelijke partijen niet tekort te doen. Ik heb veel jaren met voldoening als SGP-politicus gewerkt.”

Vindt u dat iedere SGP’er nu over moet stappen?

„Ik begrijp dat FVD aantrekkingskracht heeft op SGP’ers. FVD vertolkt een conservatief geluid. Daar voel ik me toe aangetrokken, maar ik zal geen andere SGP’ers oproepen dezelfde stap te doen. Het moet me wel van het hart dat de SGP in Overijssel de achterliggende maanden een soort lifestylecampagne voerde voor goede omgangsvormen en lief zijn voor elkaar. Dat sprak mij niet aan.”

FVD is niet echt een partij met prolifestandpunten.

„Ik ben als christen actief in Forum. Dat wil niet zeggen dat de partij een-op-een vertegenwoordigt wat ik vind. Dat heb ik overigens bij geen enkele partij. Er is bij FVD wel ruimte voor mij als christen. We leven ook in een maatschappij waarin de prolifestandpunten niet breed worden gedeeld.”

Maar voor een samenleving kun je niet kiezen, voor een partij wel.

„Ik ben als christen op deze plaats gezet. Een aantal mensen opereert binnen een zuil, anderen niet. Er zijn inderdaad ethische kwesties, maar er spelen ook andere dingen.”

FVD is hard voor gezinnen. Vanaf het derde kind geen kinderbijslag meer.

„De keuze voor een politieke partij heeft vele aspecten. Ik ben geen SGP’er meer. Als christen heb ik een kijk op veel zaken. Ik zal in alle gebrek mijn verantwoordelijkheid nemen binnen FVD.”

Wat vindt u als jurist en christen van de Wet bescherming Nederlandse waarden die FVD wil? Scholen en kerken moeten onderschrijven dat de Nederlandse wet boven religieuze leefregels gaat.

„We kunnen natuurlijk het SGP-programma nemen en dat van Forum voor Democratie en dan allerlei vinkjes zetten waar de partijen van elkaar afwijken en dan zeggen hoe onbegrijpelijk de overstap is. Daar doe ik niet aan mee. Misschien komt Europa ook nog langs en dat is dan weer een pluspuntje. Ik blijf dezelfde Sytse de Jong. Sommige christenen waarderen mijn overstap helemaal niet en sommigen hebben er respect voor.”

FVD-lijsttrekker Thierry Baudet poseerde in de vakantie ongekleed op de rand van een zwembad. Gaat u hem op dit soort gedrag aanspreken?

„Ik ga niet op hoge toon mensen vermanen. Dat deed ik nooit. Een wijze kent zijn tijd en wijze.”

Wat doet u nu voor werk?

„Op dit moment heb ik geen werk. Ik volg een managementopleiding. Ik heb deze baan als kandidaat-gedeputeerde niet gezocht. Forum heeft mij gevraagd.”

Als de provincie niets wordt, zou u dan op de landelijke FVD-lijst willen?

„Op deze als-danvraag weet ik het antwoord niet. Wat Forum nu zoekt is een ervaren bestuurder. Volgende week hoop ik als een van de onderhandelaars namens de partij de besprekingen over een coalitieakkoord in Overijssel te gaan voeren. Op die stap richt ik me nu. Wat daarna komt, is in de schoot van de toekomst verborgen.”

ANP-9396852„Voormalig SGP-wethouder De Jong kandidaat-gedeputeerde FVD in Overijssel”