Joodse gedenkrol Amersfoort weer zichtbaar

beeld RD

Een gedenkrol met de namen van 333 Joodse inwoners die de Tweede Wereldoorlog niet overleefden, wordt in de eerste week van mei in Amersfoort tentoongesteld. Burgemeester Lucas Bolsius heeft dat afgesproken met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in de stad.

De rol van perkamentpapier werd in 1999 vervaardigd op initiatief van de Raad van Kerken in Amersfoort. Behalve de namen van de 333 oorlogsslachtoffers staan daarop hun geboortedatum, de dag van deportatie en plaats en datum van overlijden gekalligrafeerd. De meest voorkomende geografische aanduidingen op de meters lange rol zijn Amersfoort, Westerbork, Auschwitz en Sobibor.

Eerder was de rol geplaatst in vitrines van het plaatselijke museum Flehite en Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Ze ligt nu opgeborgen in een kast van Archief Eemland.

Een initiatiefgroep vroeg afgelopen najaar de rol beter zichtbaar te maken voor een breed publiek. Raadsleden van de ChristenUnie en D66 stelden er schriftelijke vragen over. Burgemeester Bolsius heeft er nu over gesproken met de voorzitter van de Joodse gemeente in Amersfoort, een lid van de initiatiefgroep en rabbijn Shimon Evers.

Het viertal kwam gezamenlijk tot de conclusie dat een permanente expositie in de publieksruimten van het stadhuis niet wenselijk is. “De gedenkrol kan niet in de vereiste klimatologische omstandigheden worden gepresenteerd”, aldus Bolsius. “Daarnaast lenen de publieke ruimten, waar het merendeel van de bezoekers komt voor Burgerzaken, zich niet voor het bieden van begeleidende informatie. Ze zijn evenmin een plek voor herinnering en contemplatie zoals passend is bij de betekenis van de gedenkrol.”

In elk geval wordt de rol begin mei tentoongesteld bij Archief Eemland in het Eemhuis in Amersfoort. Jom Hasjoa (de jaarlijkse dag voor de herdenking van de Holocaust en het Joodse verzet tegen de nazi’s) valt dit jaar op 2 mei. Archief Eemland zal de rol digitaliseren zodat deze op elk gewenst moment via internet geraadpleegd kan worden.

De gemeente Amersfoort stelt daarnaast een commissie in die verder gaat ‘verkennen hoe aandacht voor de Joodse Amersfoortse slachtoffers vastgehouden kan worden en hoe daarbij nadrukkelijk jongeren bereikt kunnen worden’, zo meldt burgemeester Bolsius aan de Amersfoortse gemeenteraad.