Half januari keiharde deadline voor Scherpenzeel

Scherpenzeel. beeld RD, Anton Dommerholt

Gedeputeerde Staten van Gelderland zien de komende maand als een keiharde deadline voor de toekomst van Scherpenzeel.

“Wanneer het college van Scherpenzeel half januari niet kan voldoen aan de voorwaarden die wij stellen aan een duurzaam zelfstandig Scherpenzeel, willen wij de regie pakken en het proces starten voor het versterken van de bestuurskracht”, schrijven GS aan Provinciale Staten.

“Zonder vertrouwen in een duurzame toekomst van Scherpenzeel is een bestuurlijke fusie op provinciaal initiatief een optie”, stelden GS eind november al in een kritische brief aan gemeenteraad en college. Zij lijken nu de daad bij het woord te willen voegen.

Een meerderheid van de Scherpenzeelse gemeenteraad wees eerder deze maand samenvoeging met Barneveld af. In een eerste reactie lieten GS weten dat het aangenomen raadsvoorstel om zelfstandig te blijven de zorgen over de toekomstbestendigheid van Scherpenzeel niet wegnam.

Van Scherpenzeel verlangen GS niet alleen dat de ambtelijke organisatie structureel wordt versterkt, andere voorwaarden zijn “een toekomstvisie op regionale samenwerking, goede strategische slagkracht en een sterk politiek-bestuurlijk en maatschappelijk samenspel”.

Het nieuwe college, waarin Gemeentebelangen Scherpenzeel en de SGP samenwerken, krijgt nu tot half januari de tijd voor een inhoudelijke reactie op de kritiekpunten in de brief van GS van eind november. Die kan daarna in een gesprek met GS worden toegelicht.

Over de vervolgstappen voor Scherpenzeel overlegt de provincie ook met het ministerie van binnenlandse zaken en de minister, melden GS in hun statenbrief.

De gemeenteraad vergadert donderdagavond weer. Dan worden de twee nieuwe deeltijdwethouders van de SGP beëdigd.