Greenpeace niet tevreden met Plastic Pact

Het Plastic Pact dat kabinet, bedrijfsleven en enkele milieuorganisaties zijn overeengekomen over het gebruiken van minder plastic, is „een schijnoplossing”. Zo luidt de teleurgestelde reactie van Greenpeace op het akkoord, dat donderdag wordt getekend. „De maatregelen in dit pact doen geen recht aan de urgentie en omvang van het plastic monster.”

Het pact is vooral „een efficiëntieslag en kostenbesparende maatregel”, die de groei van het aantal plastic wegwerpverpakkingen niet zal tegengaan, aldus Greenpeace. „Een fundamentele en noodzakelijke systeemwijziging om anders om te gaan met plastic blijft helaas uit. Reductie en hergebruik zouden topprioriteit moeten zijn, in plaats van recyclen van verpakkingen voor eenmalig gebruik.”

Afgesproken is dat in 2025 een vijfde minder plastic wordt gebruikt en dat alleen nog plastic wordt gebruikt dat volledig recyclebaar is. Greenpeace was niet bij de totstandkoming van het akkoord betrokken en ook andere milieuorganisaties zoals Plastic Soup Foundation en Milieudefensie stonden buitenspel. „Ze zijn vergeten de planeet aan tafel te zetten”, zegt een woordvoerster van Greenpeace daarover. De enige milieuclubs die hebben meegepraat over het Plastic Pact waren Natuur & Milieu en Plastic Whale.