Gemeente Barneveld: Desnoods via rechter helderheid over herkomst zand Vink

beeld Jaco van den Hudding

De gemeente Barneveld schakelt desnoods de bestuursrechter in om van de firma Vink duidelijkheid te krijgen over de herkomst van de partij mogelijk vervuilde grond die is toegepast in de nieuwbouwwijken Eilanden-Oost en Veller in Barneveld.

Dat antwoorden burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van de fractie van Lokaal Belang in de Barneveldse gemeenteraad. Vink heeft nooit bekendgemaakt waar de partij grond vandaan kwam. „Daar kunnen we geen informatie over geven. Dat is een kwestie van privacy”, aldus woordvoerder Jaap Kevelam.

„De gemeente heeft er bij Vink meermalen op aangedrongen om informatie aan te leveren over de herkomst van de partij zand voordat deze bij Vink werd gereinigd”, schrijft het college. „Helaas heeft Vink tot op heden geweigerd de gevraagde informatie te verstrekken.”

Vorige week heeft het college een formeel verzoek om informatie bij het Barneveldse bedrijf ingediend. „Indien Vink niet meewerkt, worden bestuursrechtelijke middelen ingezet om de benodigde informatie te verkrijgen”, aldus burgemeester en wethouders.

De herkomst van de grond is van belang voor het zandonderzoek dat het bureau Royal HaskoningDHV nu voor de gemeente uitvoert, erkent het college. Lokaal Belang vindt het „niet meer dan logisch” dat over de herkomst van de grond eerst helderheid had moeten bestaan. Een klankbordgroep van bewoners verlangde dat Royal HaskoningDHV pas met veldonderzoek in de Barneveldse wijken zou beginnen als de herkomst bekend was, „omdat dan beter kan worden bepaald op welke stoffen moet worden onderzocht”. Inmiddels heeft Royal HaskoningDHV wel bodemmonsters genomen.

Bewoners locaties zand Vink bundelen krachten

IMG_4316Onderzoek naar rol van alle betrokkenen in zandcrisis Vink

2018-12-14_12.44.04Bewoners Barneveld beginnen eigen onderzoek naar zand Vink

2018-12-13-REG14-vink13-4-FC_webGemeente Barneveld: Informatie provincie over zand Vink geeft onrust

2018-11-29-REG1-afvalvink-3-FC-V_webMeer mogelijk vervuild zand Vink in Barneveld