Gemalen schelpen moeten natuur op Ginkelse Heide helpen

Ede strooit volgende maand tonnen gemalen schelpen uit over de Ginkelse Heide. De kalk uit het schelpgruis moet helpen tegen de ernstige verzuring van het natuurgebied. De verzuring is ontstaan door te hoge uitstoot van stikstof.

De gevolgen van verzuring zijn volgens de gemeente Ede goed te zien op de heide en in het bos. Eikenbomen sterven af. Jonge koolmezen zakken door kalkgebrek door hun pootjes.

Helikopters gaan het schelpgruis verspreiden over 385 hectare natuurgebied. Tijdens het strooien zijn die gebieden afgesloten voor publiek, omdat het werk veel stof en lawaai veroorzaakt. Het gruis wordt opgenomen in de grond, waardoor de bodem minder zuur wordt.

Begin dit jaar is op delen van de Veluwe Noors steenmeel uitgestrooid tegen de verzuring. Boven De Ginkel is schelpgruis geschikter, omdat dit gebied behoefte heeft aan meer kalk.