Geen school, toch een dagopening

Onderwijs
Scholen bieden handreikingen aan ouders en leerlingen om de bezinnende momenten aan het begin van de lesdag thuis vorm te geven. Ook organisaties zoals uitgeverij De Banier en het Landelijke Contact Jeugdwerk bieden materiaal aan. beeld Cees van der Wal

Luisteren naar een Bijbelverhaal, met en voor elkaar bidden, samen een psalm zingen: het zijn waardevolle ingrediënten bij de start van een lesdag op een reformatorische school. Hoe moeten ouders dit moment thuis vormgeven, nu de leerlingen niet naar school gaan?

Geen school, dus ook geen dagopening? Als het aan de vijf directeuren van de evenzoveel scholen met de Bijbel in Staphorst ligt, is het één zeker geen logisch gevolg van het ander.

Het vijftal sloeg de handen ineen en besloot vanaf woensdag iedere dag een Bijbelverhaal en een waargebeurd verhaal voor te lezen. Via de kerktelefoon en de livestream van de Staphorster hersteld hervormde gemeente kunnen ouders en kinderen daarnaar luisteren.

Jan Kuijers, directeur van de Staphorster Willem-Alexanderschool en een van de initiatiefnemers: „Het is belangrijk dat de dagopening doorgaat, ook thuis. Dat vaste moment zorgt voor structuur. Daarnaast is het bieden van bezinning en het luisteren naar het Woord van God juist waar wij als school voor staan.”

Bij toerbeurt leest een van de directeuren een Bijbelverhaal uit de kinderbijbel van ds. C.J. Meeuse voor. Kuijers: „Die verhalen zijn ook voor de jonge leerlingen over het algemeen goed te begrijpen.”

Voordat een van de directeuren met het voorlezen start, wordt eerst een luistervraag gesteld. Aan het einde geeft de voorlezer een psalm op. „Dat vers kan in de gezinnen gezongen worden”, aldus Kuijers. Om kwart over een is het tijd voor het voorlezen van een waargebeurd verhaal, bijvoorbeeld uit de kerkgeschiedenis.

Dat het voorlezen in een behoefte voorziet, bleek woensdagmorgen. Zo’n 4200 luisteraars stemden af op de uitzending van de Staphorster Dorpskerk. Dat bleek te veel voor het systeem; niet alle belangstellenden konden daardoor meeluisteren. Kuijers: „We zijn druk bezig met het verhogen van de capaciteit, zodat iedereen die wil meeluisteren, dat ook daadwerkelijk kan.”

Luier

De directeuren van de Staphorster scholen zijn niet de enige die proberen te voorzien in materiaal voor ouders en leerlingen om de dagopeningen thuis vorm te geven. Zo krijgen ook in onder andere Elspeet ouders handvatten om dat te doen, vertelt Pieter Wiegel, directeur van de Elspeetse Eben-Haëzerschool. „We hebben maandag een pakket met schoolwerk bij de leerlingen bezorgd. Daar hebben we het vertelrooster over de lijdenstijd en een Bijbelleesrooster over ziektes aan toegevoegd.”

Het is aan de ouders hoe ze met deze beide roosters omgaan, legt de directeur uit. „In ons gezin pakken we bijvoorbeeld bij het opgegeven gedeelte de kinderbijbel en lezen we daaruit een verhaal voor. Ik heb het idee dat de meeste ouders serieus met de roosters omgaan.”

Toch blijft het wel wat improviseren, ziet de directeur. „Als er drie kinderen rond de keukentafel zitten en nog twee in de luiers, dan is de rust, ook voor het houden van een bezinnend moment, soms ver te zoeken.”

Video

Ook middelbare scholen voorzien in materiaal om de lesdag met een moment van bezinning te beginnen. Zo deelt het Driestar College op haar website een document waarin de handreikingen voor de al geplande dagopeningen opgenomen zijn en staat voor de leerlingen van de Pieter Zandt Scholengemeenschap elke dag op het leerlingenportaal een video met een dagopening klaar.

De diverse locaties van het Hoornbeeck College bieden hun studenten een Bijbelleesrooster met daarbij een korte overdenking, vertelt communicatieadviseur Frans de Koeijer. „Als reformatorische school hechten we veel waarde aan die momenten van bezinning; we vinden het daarom belangrijk dat die ook nu doorgang vinden.”

De komende weken wil het Hoornbeeck College met een andere oplossing komen dan het delen van de Bijbelleesroosters. De Koeijer. „Een goede optie zou bijvoorbeeld zijn dat we iedere ochtend de studenten om zeven uur een mail sturen met daarin een Bijbelgedeelte, een overdenking en een psalm.”

Monnik

Niet alleen scholen, maar ook andere organisaties bieden hulpmiddelen. Zo publiceert uitgeverij De Banier vanaf woensdag dagelijks een gedeelte uit een luisterboek. Evert Barten, toekomstig uitgever van De Banier: „Elke schooldag zet de uitgeverij zo’n twee hoofdstukken uit twee boeken online. Voor de leerlingen van acht tot en met twaalf jaar gaat het om het boek ”Ga voor Mij naar China” en kinderen tot zo’n acht jaar kunnen luisteren naar het boek ”Maarten, de dappere monnik”.”

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) publiceerde op haar website een pakket voor thuisonderwijs voor leerlingen uit het basisonderwijs, waarin materiaal voor „een compleet uitgewerkt Bijbelmoment” is opgenomen. Een handleiding voor ouders is inbegrepen.