Faillissement Katholiek Nieuwsblad lijkt afgewend

Donatiepagina Katholiek Dagblad. beeld RD

Het Katholiek Nieuwsblad (KN) verkeert financieel in zwaar weer. Hoofdredacteur Anton de Wit riep zijn lezers daarom op een gift te geven. Dat leverde genoeg geld op om het dreigende faillissement af te wenden.

De Wit is blij met de opbrengst. „We kwamen op een punt dat de financiële situatie van het Katholiek Nieuwsblad onhoudbaar was geworden. Ik wilde niet dat het Katholiek Nieuwsblad uit het medialandschap zou verdwijnen en heb daarom die oproep geplaatst.”

Hoe komt het dat de financiële situatie zo slecht was?

„Het Katholiek Nieuwsblad heeft nooit een winstoogmerk gehad en heeft nooit kunnen rondkomen van alleen de advertentie- en de abonnementsopbrengsten. Dat werd echter gecompenseerd door de giften van de lezers. We kampen echter met een vergrijzing van ons lezersbestand en ontvangen minder giften. Dat zorgt ervoor dat de situatie van ons weekblad nijpend werd.”

De extra giften zijn een oplossing voor de korte termijn. Hoe denkt u het blad op lange termijn gezond te houden?

„Waar we naartoe zouden willen is dat organisaties die passen binnen onze uitgangspunten gaan meebetalen aan het mogelijk maken van de artikelen in onze krant.”

Wie is de lezer van het KN?

„De gemiddelde lezer van het KN is ouder en zeer trouw aan de kerk en aan de leer van de kerk. Die achterban willen we graag blijven bedienen, maar de rooms-katholieke gemeenschap is breder dan dat. We willen ook graag jongeren bereiken.”

Op welke manier wil het KN dat doen?

„We zijn al langer bezig om ons op die vraag te bezinnen. Vorig jaar hebben we een nieuwe vormgeving en een nieuwe redactionele formule doorgevoerd. We willen ons meer richten op achtergrondverhalen en wat minder op het dagelijkse nieuws. Ik verwacht dat het KN daarmee een breder publiek aanspreekt.”

Heeft de nieuwe formule zich al doorvertaald in nieuwe abonnees?

„Nee, dat is nog niet het geval. We hebben weliswaar veel in de journalistieke aanpak geïnvesteerd, maar zijn er nog niet aan toegekomen het product ook goed in de markt te zetten. De krant is beter geworden, maar nog niemand weet dat.”

Hoe ziet u de toekomst van het Katholiek Nieuwsblad?

„In Nederland hebben we drie christelijke kranten, Trouw, het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad. Als ik kijk naar het lezerspubliek dat zij hebben, ben ik daar jaloers op. Dat zal de katholieken niet lukken.”

Waarom niet?

„Het heeft er voor een deel mee te maken dat katholieken dichter bij de seculiere cultuur staan. Dan zie je dat er minder behoefte is aan een eigen duidelijk geluid. Ik zie echter ook dat wij als katholieke krant een unieke positie innemen binnen het Nederlandse medialandschap; we zullen het heus wel overleven.”