Engelenburg moet weer zichtbaar worden

Bramen- en andere struiken overwoekerden het kasteelterrein. Vrijwilligers maakten het weer begaanbaar. beeld André Bijl

De komende maanden wordt er archeologisch onderzoek gedaan naar de fundamenten van Kasteel Engelenburg en een historische boomgaard in Herwijnen. Inwoners van deze West Betuwse kern willen het kasteelterrein beter zichtbaar maken.

Martijn Grievink van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) is nauw betrokken bij het project.

Kunt u iets meer over Kasteel Engelenburg vertellen?

„Tussen Gelre en Holland lag in de middeleeuwen een omstreden grensgebied. Vanaf de elfde eeuw werden hier versterkte huizen en kastelen gebouwd door verschillende takken van de familie Van Arkel, die in de machtsstrijd tussen Gelre en Holland soms wisselden van partij. Kasteel Engelenburg maakte deel uit van dit gebied. Lange tijd vormde het een versterking en uitvalsbasis voor edelen. Opgravingen in 1939 en 1981 legden een deel van de fundamenten van het kasteel bloot, maar er zijn nog veel vragen onbeantwoord gebleven. Nu hopen we hier meer duidelijkheid over te krijgen.”

Hoe is die hernieuwde belangstelling te verklaren?

„Die is voortgekomen uit het project Levend Landschap Herwijnen. Inwoners dachten na over plannen om het landschap te verfraaien. Twee ideeën sprongen eruit: de aanleg van een wandelpad en het zichtbaar maken van het kasteel. Een prachtige combinatie, omdat het wandelpad over het kasteelterrein gaat.”

Is er nog wat te zien van Engelenburg?

„Bovengronds niet, maar in het landschap zijn de contouren van het hoofd- en voorterrein goed zichtbaar. Zeker ’s winters als het terrein braak ligt. De gracht die om de versterking ligt, is herkenbaar, evenals voor het verhoogde voorterrein. Het kasteelterrein met de ondergrondse resten is een beschermd rijksmonument.”

Hoe verloopt het project?

„In september werd het Klompenpad Engelenburgerpad geopend. Vanuit dat initiatief is de werkgroep Engelenburg ontstaan. Meer dan veertig vrijwilligers begonnen met het begaanbaar maken van het terrein, dat door bramenstruiken overwoekerd was. Archeologen gaan het gebied nu onderzoeken. Als het onderzoek is afgerond, wordt duidelijk hoe we terrein en kasteel ‘beleefbaar’ kunnen maken.”

Waar denkt u aan?

„Dat hangt van de resultaten van het onderzoek af. Er is geen sprake van herbouw, maar het is mogelijk de fundering of hoekpunten van het kasteel en de gracht op de een of andere manier –bijvoorbeeld via heggen– te accentueren. Ook kunnen we een informatiepaneel aanbrengen of een glazen plaat die de fundering zichtbaar maakt. Het project is nu al een succes: veel inwoners erkennen de historische waarde van Engelenburg.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws