Dorpshuis Nieuwland in problemen door ingrijpen provincie

Bestuursleden Arjan van der Ham, Pel Sterk en Christiaan de Jong zijn verbijsterd over de intrekking van de subsidie die nodig is om dorpshuis Brandpunt in Nieuwland in stand te houden. beeld André Bijl

Het bestuur van dorpshuis Brandpunt in Nieuwland, een dorp met zo’n duizend inwoners dat net van Zuid-Holland naar Utrecht is overgegaan, loopt een noodzakelijke subsidie mis. „Dit werkt zo demotiverend.”

Onlangs bleek dat een subsidie van 199.100 euro en een lening van 305.000 euro door de provincie Zuid-Holland is teruggedraaid.

Enkele jaren geleden werd het verenigingsgebouw geprivatiseerd. Al snel werd duidelijk dat het dorpshuis –gebruikt voor schoolgym, verjaardagen en jubilea van inwoners en verenigingsactiviteiten– niet meer aan de eisen van de tijd voldeed. „Het gebouw is verouderd. Dat geldt zeker voor de isolatie. ’s Winters is het niet warm te krijgen, ’s zomers drijf je eruit”, zeggen bestuursleden Christiaan de Jong, Arjan van der Ham en Pel Sterk. Ook heeft het gebouw een onlogische indeling. „We blijven zalen in- en uitruimen.”

Vandaar dat er een stevige verbouwing nodig is, waarbij het gebouw meteen zo duurzaam mogelijk wordt gemaakt. Totale kosten: 700.000 euro, waarvan het stichtingsbestuur 200.000 euro uit eigen middelen neertelt.

Voor het resterende half miljoen klopten de Nieuwlanders ondanks de privatisering bij de gemeente Zederik aan. Terecht, oordeelde de gemeenteraad. Het was ooit de bedoeling dat ook in andere kernen de dorpshuizen op eigen benen zouden komen te staan. Uiteindelijk gebeurde dat alleen met Brandpunt, terwijl de andere gebouwen forse financiële steun bleven krijgen. Vandaar dat de gemeente 250.000 euro via een duurzaamheidslening en hetzelfde bedrag via een subsidie beschikbaar wilde stellen.

Gemeentelijke herindeling

Probleem was dat Zederik bezig was met een gemeentelijke herindeling met Leerdam en Vianen, waardoor de zogenaamde ARHI-regels golden. Dat betekent dat de provincie(s) en de andere gemeenten ‘meekijken’. Investeringen tot 200.000 euro moeten worden gemeld, boven die grens moeten gemeenten en provincie(s) instemmen. En daar ging het mis. Leerdam en Vianen stelden vast dat de plannen niet in de begroting stonden én de subsidie de 200.000 euro te boven ging en gaven geen groen licht. Het gemeentebestuur ging schuiven: de subsidie werd verlaagd, de lening verhoogd, en daarmee leek men te voldoen aan de regels. „Wat waren we blij. Na de raadsvergadering in november feliciteerden de raadsleden ons”, herinneren de bestuursleden zich. Daarna bleef het stil. „Het geld zou in december worden overgemaakt, in februari was er nog niets binnen. Daarop zijn we gaan informeren.”

Bij ‘toeval’ hoorde het bestuur van een ambtenaar dat Zuid-Holland zijn veto over het raadsbesluit had uitgesproken. Marieke Kuysters, voorlichter van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden: „De provincie vindt dat de subsidie kunstmatig onder de grens van 200.000 euro is gehouden.” Ook de buurgemeenten gingen niet akkoord. Het voorstel van Leerdam en Vianen was het besluit uit te stellen tot na de herindeling. Arie Keppel, oud-wethouder van Leerdam: „Ik was zeer verbaasd dat de gemeenteraad van Zederik toch meende dit voorstel te moeten behandelen en via een truc probeerde de goedkeuring van de provincies te omzeilen.” Volgens hem was eind november na een vergadering van de wethouders van de drie gemeenten en de gedeputeerden van Zuid-Holland en Utrecht duidelijk dat er geen goedkeuring zou komen.

Maanden later

Voorlichter Kuysters: „Eind december heeft de provincie Zederik laten weten dat er geen uitvoering aan het raadsbesluit mocht worden gegeven.” Pas maanden later kwam het bericht bij het Brandpuntbestuur terecht. „B en W van Zederik hebben hun werk niet goed gedaan en onze belangen niet goed behartigd. Dat nemen we ze kwalijk. Nog erger vinden we het dat niemand de moed had ons het slechte nieuws te vertellen.”

Vijfheerenlanden laat zich niet uit over het beleid van zijn voorgangers. „We pakken de situatie op en hebben gesproken met het stichtingsbestuur.” Inmiddels wordt er gewerkt aan een nieuw voorstel dat zo snel mogelijk naar de raad gaat. Ook provincie Utrecht –waar de nieuwe gemeente nu in ligt– moet haar goedkeuring geven.

Het stichtingsbestuur wacht in spanning af. „Als dit plan niet doorgaat, betekent dat op termijn het einde van Brandpunt. We gaan ervan uit dat het wordt geregeld. Dat zijn raad en college aan ons verplicht.”