Definitief einde dreigt voor Museumpark Orientalis

Vanwege teruglopende bezoekersaantallen en inkomsten ontsloeg Orientalis een deel van het personeel. Het Museumpark probeert nu evenementen binnen te halen, zoals de EO-Jongerendag. beeld VidiPhoto

Wie nog een bezoek wil brengen aan Museumpark Orientalis, moet snel zijn. Het voormalige Bijbels Openluchtmuseum sluit per 1 oktober voor individuele bezoekers. Het geld is op.

Het in 1911 opgerichte museumpark in Heilig Landstichting verkeert opnieuw in grote financiële problemen, nadat in 2012 al een beperkte doorstart werd gemaakt en een vierde naamswijziging in 2015 volgde.

Dat had de oprichter, de Waalwijkse rooms-katholieke priester Arnold Suys, in 1911 niet kunnen bevroeden. Hij liet een pelgrimsoord ontwerpen voor hen die de reis naar het Heilige Land niet konden maken. Na de oorlog waren het vooral protestanten die een bezoek brachten aan het Bijbels Openluchtmuseum. Het park was een min of meer verplicht onderdeel bij schoolreisjes van christelijke basisscholen.

Ontslagen

Die tijd is al lang voorbij. Een poging om de negatieve bezoekersspiraal te keren door zich in 2011 ook te richten op de islam, haalde weinig uit. Door de coronacrisis laten met name groepen –twee derde van de clientèle– het nu afweten, met als gevolg een fors financieel tekort. Orientalis sluit nu een maand eerder dan gebruikelijk voor individuele bezoekers. Alleen groepen zijn dan nog welkom. Drie van de zes vaste personeelsleden zijn inmiddels ontslagen. Tijdens de winterperiode is het park overigens altijd alleen rond Kerst geopend.

Het roer moet snel om, vertelt de kersverse bestuursvoorzitter en plannenmaker Walter Hamers. En dat kan alleen door evenementen naar het 52 hectare grote terrein te halen. „Beleven, debat, verblijven en plezier, wordt het nieuwe motto. De oudere doelgroep willen we behouden, jongeren eraan toevoegen.”

Onderhoud

Om achterstallig onderhoud te kunnen uitvoeren aan de historische gebouwen –waarvan er 29 de status hebben van rijksmonument– en uitbreiding van het binnenmuseum, is voor de eerste drie jaar vijf miljoen euro nodig. Dat bedrag moet deels komen uit de verkoop van grond aan de eigendomsgrens, waar dan een hotelaccommodatie verrijst met appartementen in oosterse stijl. Gasten van het park kunnen daar verblijven. Hamers: „Het moet een soort filosofenhotel worden waar mensen met elkaar in debat gaan over spiritualiteit. We willen daarom ook het atheïsme toevoegen als vierde levensovertuiging.”

Een andere tak van inkomsten moeten evenementen worden die bij het karakter van het park passen, georganiseerd door de branche zelf. De helft van de inkomsten vloeit dan in de kas van Orientalis. „Voordeel is dat je zo zelf vrijwel geen personeelskosten meer hebt. Organisaties brengen hun eigen mensen mee. Aan dancefeesten bieden we geen ruimte, maar wel bijvoorbeeld aan de EO-Jongerendag of Opwekking. Maar ook een evenement rond het joodse Poerimfeest of het islamitisch Offerfeest is mogelijk. Doel is ontmoeting en elkaar op spiritueel gebied verrijken, zonder dat we anderen proberen te overtuigen. Als er hier een grote (christelijke) investeerder komt met andere plannen om Orientalis te behouden, is het ook goed. Maar dan trek ik me terug. Als de plannen niet uitgevoerd kunnen worden gaan we definitief dicht.”