Commissie moet geschonden vertrouwen Timotheos herstellen

beeld Stichting Timotheos

Het bestuur van Stichting Timotheos en de Steungroep Malawi hebben vrijdag voorzichtige overeenstemming bereikt over de voortgang van het werk in Malawi.

Delegaties van het bestuur en van de steungroep spreken in een gezamenlijke verklaring over een constructief overleg. Binnen de achterban van stichting Timotheos is onrust ontstaan over de positie van de financieel directeur en de financiering van het werk in Malawi. De onrust nam toe nadat de directeur donderdag opnieuw werd gearresteerd, dit keer vanwege de verdenking van ontucht met minderjarige meisjes. Het bestuur heeft nu verklaard op korte termijn zijn verantwoording te nemen ten aanzien van zijn positie.

Vorige week bleek ook dat er onduidelijkheid was over de financiering van de werkzaamheden in Malawi vanuit Nederland. Vrijdag is afgesproken dat de financiering zonder belemmeringen en op de gebruikelijke wijze wordt voortgezet.

Verder zal het bestuur een onafhankelijke externe commissie benoemen die in overleg met alle partijen onderzoek gaat doen naar de ontstane situatie. Deze commissie krijgt de opdracht om het geschonden vertrouwen binnen de organisatie en achterban te herstellen en daarvoor aanbevelingen te doen. De commissie zal ook aanbevelingen doen ten aanzien van de vraag of bestuur en toezicht in Nederland en in Malawi adequaat is geregeld en zo nee, op welke wijze hierin op een toereikende manier wijziging zou kunnen worden aangebracht.

Beide delegaties zijn ervan overtuigd dat met dit gesprek een goede oplossing geboden is voor de voortgang van het goede werk in Malawi. Naast de veldwerkers Thera Verdouw en Bep Klok zijn er circa honderd medewerkers betrokken bij de hulp aan wezen en armen.

Foto_3Financieel directeur Timotheos opnieuw aangehouden

2020-09-19-KRK2-bijtimotheos19-7-FC_webOnrust rond financieel directeur van Timotheos