ChristenUnie tegen refozorgcentrum Yerseke

CU-raadslid Jumelet. beeld Van Scheyen Fotografie

De ChristenUnie in Reimerswaal keert zich tegen de bouw van zorgappartementen voor reformatorische ouderen in Yerseke. „Als christenen moeten wij juist midden in de samenleving staan”, zegt CU-raadslid Jumelet.

Volgens Jumelet zal dit plan in Yerseke een splitsing in de samenleving veroorzaken. Steen des aanstoots voor de ChristenUnie is het voornemen van de reformatorische woonzorgorganisatie Cedrah om op de plek van het voormalige bejaardentehuis Vredelust dertig appartementen te realiseren. Deze zijn bestemd voor ouderen van de gereformeerde gemeente in het Oosterscheldedorp.

„Is het niet aardiger als in een zorgcomplex ouderen van verschillende gezindten elkaar kunnen ontmoeten?” stelde Jumelet deze week. „Als ChristenUnie vinden wij dat je getuigend midden in de samenleving moet staan tussen andersdenkenden.”

Het raadslid ziet daarom liever een uitbreiding van het bestaande zorgcentrum Moerzicht (van Zorggroep Ter Weel) om in Yerseke aan de toenemende vraag naar zorgwoningen voor senioren te voldoen. „Moerzicht heeft ook veel bewoners die tot de gereformeerde gemeente behoren. De verzorgenden daar doen hun best om iedereen prettig te laten wonen.”

Wensen veronachtzaamt

Jumelet zegt beducht te zijn voor een nieuw soort verzuiling. „Yerseke kent inwoners van heel uiteenlopende gezindten, die van jongs af aan op voet van vriendschappelijkheid samenleven. Laten we ervoor zorgen dat ze elkaar ook op kunnen blijven zoeken als ze oud zijn.”

Woonconsulent Hermen van Driel van Cedrah zegt in een reactie dat de ChristenUnie met haar standpunt de wensen van een flink deel van de Yersekse bevolking veronachtzaamt. „De CU vindt dat alle oudere dorpsbewoners in een en dezelfde voorziening moeten wonen. Het is merkwaardig dat juist de CU dit wil opleggen aan mensen die uit overtuiging kiezen voor het wonen in een locatie waarin geleefd en gewerkt wordt in overeenstemming met de Bijbel. Hiermee gaat de partij in tegen de uitdrukkelijke wens van een substantieel deel van de bevolking.”

Volgens Cedrah bestaat er in kringen van de gereformeerde gemeente in Yerseke een ruime behoefte aan nieuwe seniorenappartementen met zorg op maat. Dit zou blijken uit een woonbehoefteonderzoek dat is uitgevoerd onder leden van de gemeente in Yerseke van 55 jaar en ouder. Naar aanleiding daarvan liet Cedrah tevens een haalbaarheidsstudie verrichten, waarin volgens de organisatie naar voren kwam dat er veel draagvlak is voor de nieuwe woonzorgvoorziening.

Leegstand

Tijdens een drukbezochte door Cedrah belegde informatieavond in september 2017 gaven meer dan zestig aanwezigen te kennen belangstelling te hebben voor een seniorenappartement in Yerseke. In november 2017 heeft Cedrah de locatie Vredelust aangekocht. Voordat met de bouw kan worden begonnen, moeten nog ambtelijke procedures worden doorlopen, zegt woonconsulent Van Driel. „Daarover zijn wij nog in gesprek met de gemeente Reimerswaal.”

Zorggroep Ter Weel en woningcorporatie R&B Wonen vrezen concurrentie door de nieuwbouwplannen. Ook zijn ze bang voor leegstand in het dorp. „Met ruim zestig belangstellenden voor de geplande dertig appartementen voor senioren lijkt leegstand niet reëel”, aldus Cedrah.

Oudercollectief

Bij de ontwikkeling van de nieuwe zorglocatie werkt Cedrah samen met de gehandicaptenorganisatie Siloah. Cedrah is verantwoordelijk voor de huisvesting en de ouderenzorg, Siloah voor de zorg voor mensen met een beperking.

„Vanuit een oudercollectief was het initiatief ontstaan om een woonvorm te ontwikkelen voor mensen met een beperking. De initiatiefnemers hebben Cedrah benaderd om hierin mee te denken en gezamenlijk op te trekken in de planvorming om een woonvoorziening te realiseren voor senioren en mensen met een beperking”, licht Van Driel toe. „Cedrah werkt graag mee aan het lokale initiatief omdat dit aansluit bij haar missie: wonen, zorg en diensten aanbieden aan mensen die bewust kiezen voor een organisatie met een reformatorisch identiteitsprofiel.”