Bijbelgenootschap tegen Nashville-verklaring

oning Willem-Alexander ontving in 2014 het eerste exemplaar van de Bijbel in Gewone Taal, uit handen van Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap. beeld ANP

Het Nederlands Bijbelgenootschap wijst de Nashville-verklaring af. In die verklaring „worden met een beroep op de Bijbel allerlei vormen van seksuele identiteit en praktijk radicaal afgewezen. Wij verzetten ons tegen die stellingname, die naar ons idee geen recht doet aan de Bijbel”, laat het NBG weten. Het Bijbelgenootschap stelt zich ten doel de Bijbel te vertalen, beschikbaar te stellen en dichter bij de mensen te brengen.

„Over veel kwesties die ons vandaag de dag bezighouden spreekt de Bijbel zich niet expliciet uit. Dat geldt ook voor homoseksualiteit. Want de manier waarop we nu tegen seksuele geaardheid aankijken, en de kennis die we er nu over hebben, bestonden in die tijd helemaal niet”, stellen voorzitter Karin van den Broeke en directeur Rieuwerd Buitenwerf. „Wie Bijbelteksten één-op-één toepast in de discussie van vandaag, zonder oog te hebben voor de verschillen tussen de situatie van toen en die van nu, loopt het gevaar de Bijbel te laten buikspreken.”

De twee noemen het„,anachronistisch en simplistisch” om de Bijbel „als kant-en-klare gids” rond dit onderwerp in te zetten.