Afvalverwerker Vink: Wij sjoemelden niet bewust met grond

Een machine van afvalverwerkingsbedrijf Vink in Barneveld. beeld RD

Afval- en grondbewerkingsbedrijf Vink in Barneveld weerspreekt dat het heeft gesjoemeld met grond. Woordvoerder Jaap Kevelam ontkent de beschuldigingen van het openbaar ministerie (OM), die dinsdagmorgen op vier locaties invallen bij het bedrijf deed.

„Gesjoemel geeft in onze ogen iets weer dat bewust is gedaan, met de bedoeling om er financieel voordeel uit te halen. Er kunnen best fouten zijn gemaakt, maar dat is menselijk”, reageerde Kevelam dinsdag.

Het OM verdenkt Vink van handelen in strijd met de omgevingsvergunning, valsheid in geschrifte, overtreding van de Wet bodembescherming en de Wet milieubeheer. „Het kan dat we een overtreding hebben begaan, maar dan is dat onbewust gebeurd door administratieve fouten”, zegt Kevelam. Ook zouden die volgens hem niet structureel hebben plaatsgehad.

Justitie doorzocht dinsdagmorgen een viertal locaties van de afvalverwerker, die vervuilde grond zou hebben gebruikt op nieuwbouwlocaties. Dat kwam voor Vink niet als een verrassing. „We hielden rekening met een inval, want we wisten dat het OM zich beraadde op maatregelen. Dus er is geen volslagen paniek losgebroken toen het zover was”, aldus Kevelam.

Het OM verdenkt het bedrijf ervan illegaal vervuilde grond te hebben ingenomen. In de grond zouden te hoge waarden aan onder meer lood, kwik en minerale oliën hebben gezeten. Vervuilde grond die het bedrijf wel mocht innemen zou niet op de juiste wijze zijn gereinigd voordat die weer werd gebruikt. Al met al zou het om enkele duizenden vrachtwagens aan vervuilde grond gaan.

Een door het bedrijf ingehuurd ingenieursbureau heeft geen gesjoemel aangetoond. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV verklaarde in februari dat 99 procent van de grond die is gebruikt voor de aanleg van wegen en nieuwbouwwijken schoon was. Veruit het meeste bouwzand is gebruikt in Barneveld en Voorthuizen, maar er is ook zand terechtgekomen in onder meer plaatsen als Almelo, Apeldoorn en Laren.

Onder een straat in Barneveld werd wel met styreen vervuilde grond gevonden, maar die vervuiling bleef onder de wettelijke norm. Het grondbedrijf liet dinsdag een eigen ingenieursbureau opnieuw monsters van die grond nemen. Daarna zou de gemeente het zand vervangen om onrust onder bewoners weg te nemen.

Bewoners hebben zich ondertussen verenigd in de Stichting Bewonersbelangen Onderzoek Bouwgrond. Zij bereiden juridische procedures voor tegen Vink, de gemeente Barneveld en de provincie Gelderland.